Eén van mijn ouders is psychisch kwetsbaar

Als een van je ouders psychisch kwetsbaar is, heeft dat ook een invloed op jouw leven. Misschien denk je nog vaak terug aan je kindertijd, toen problemen van je ouder de sfeer in huis bepaalden. Misschien zijn er ook nu nog vaker ruzies. Of je ouder is mentaal afwezig. Er kunnen spanningen zijn die niet altijd uitgesproken worden.
Maar jouw leven gaat natuurlijk verder. Wellicht heb je al vroeg geleerd om een handje toe te steken in het huishouden. Daar is niks mis mee. Maar jezelf wegcijferen is geen goed idee.

Koppkind

Zoek zeker hulp

Heb je nood aan een babbel? Is er een vriend of vriendin bij wie je je hart kan luchten? Aarzel dan niet, want praten lucht op. Misschien wil je professionele hulp. Als je +18 bent, lees je hier meer. Ben je nog geen 18, dan vind je meer info bij het Familieplatform.

Een nieuwe rol

Er lijkt veel veranderd in je gezin. De dingen lopen niet meer zoals vroeger. Plots ben ook jij een mantelzorger geworden, en dat is niet de normale gang van zaken. Bespreek daarom altijd goed wat van jou verwacht wordt. Vraag om uitleg als je met vragen zit over de aandoening van je ouder.

meer weten

Grenzen trekken

Misschien zit je met vragen hoe je moet reageren op je ouder. Of je bent bang om iets fouts te zeggen. Jezelf helemaal wegcijferen lijkt makkelijker dan een open gesprek aan te gaan. Maar op de lange duur word je daar niet gelukkiger of rustiger van. Na verloop van tijd krijg je misschien wel door wat je wel wil doen, wat voor jou belangrijk is en waar je je ongemakkelijk bij voelt. Durf dan gerust de grens te trekken tussen wat voor jou kan en wat niet kan.

Hoe?

Wat met schuldgevoelens?

Het is nooit jouw fout als het minder goed gaat met je ouder. Er zijn veel omgevingsfactoren die een rol spelen in een psychische aandoening. Iemand kan er wel aanleg voor hebben, bijvoorbeeld iets ergs meemaken en daardoor een langere tijd in de war zijn of depressief worden. Psychische kwetsbaarheid heeft vele oorzaken, maar jij ligt er nooit aan de basis van.

Met je gezin moet je nu een nieuwe weg uittekenen en nieuwe spelregels afspreken. Maar er is geen reden om jouw eigen leven on hold te zetten. Blijf zeker doen wat je graag doet en wat je belangrijk vindt.

zorg voor jezelf

Taboe

Mensen praten niet graag over psychische klachten, vaak uit onwetendheid of uit angst om iets verkeerds te zeggen. Het onderwerp is taboe. Laat je daar niet door afschrikken. Ook niet door de vooroordelen van de buitenwereld. Ook die gaan vaak terug op onwetendheid of onwennigheid. Kan je daar zelf iets aan doen? Probeer correcte informatie te geven over wat er aan de hand is. En vergeet niet dat een persoon altijd meer is dan zijn aandoening.

hoe begin ik erover

Vragen voor hulpverleners

Als ‘kind van’ heb je ook een stem in de behandeling van je ouder. Je hebt het recht op informatie en je mag ook deelnemen aan groepsgesprekken. Aarzel dus niet om contact te zoeken met de hulpverleners die je ouder begeleiden.

meer weten

Geldkwesties

Als je psychisch kwetsbare ouder niet goed met geld om kan, is bewindvoering misschien een oplossing.

meer info

Kan ik dezelfde aandoening krijgen?

Sommige mensen hebben een aanleg voor een psychische aandoening. Die aanleg kan erfelijk zijn. Maar als je die aanleg meegekregen hebt bij je geboorte, betekent dat niet dat je zelf ook ziek wordt. Ook omgevingsfactoren spelen een rol: je persoonlijkheid, conflicten op het werk, je levensomstandigheden, je lichaamsconditie… Als je hierover vragen hebt, zoek dan professionele hulp bij je huisarts of een psycholoog.

Kopp

Similes is er voor jou

De infoavonden van Similes, de gespreksbijeenkomsten die we organiseren en de trainingen die we aanbieden, vormen een bron van informatie en ondersteuning. Snuister door onze activiteitenkalender en schrijf je in op de activiteiten die jou interesseren en hulp kunnen bieden.

Luisterlijn

Je kan terecht bij onze Luisterlijn: 016 244 200 – de uren vind je hier. Of stuur een mail naar luistervrijwilligers@hotmail.com.

bekijk de activiteitenkalender

Getuigenis Cover Milon
We wisten wel dat het niet goed ging, maar wat denk je dan? Als kind kan je niet echt vat krijgen op wat je ouder echt voelt.
Milon, Similesvrijwilliger
Verhalen van anderen helpen. Ontmoet lotgenoten