Informatie op maat van zorgverleners

Training Groot

De familie als partner in de zorg

Similes pleit ervoor om familie en andere naastbetrokkenen een gelijkwaardige plaats te geven in het hersteltraject van de psychisch kwetsbare persoon. De familie en de hulpverleners zijn partners in de zorg. Zorgverleners hebben er alle belang bij de naastbetrokkene te zien als helpers en als informatiebronnen om hun zicht op de toestand te verfijnen. Similes heeft enkele ideeën ontwikkeld over hoe dat kan.

Hoe betrek je de familie bij de zorg?

Door de familie te betrekken in de zorgverlening bots je misschien op de grenzen van de wet op de patiëntenrechten en het beroepsgeheim. Volgens Similes is dat wettelijk kader geen hindernis, maar biedt het juist veel kansen. Deze tips zetten je op weg:

1. Investeer in contact met de familie
Heb aandacht voor de stress en het verdriet van de naastbetrokkenen. Maak tijd voor een kop koffie. Wees luisterbereid. Speel in op hun behoeften.

2. Informeer
Anticipeer op mogelijke vragen met laagdrempelige info over de afdeling en de bezoekersregeling, over de aandoeningen, over infoavonden, lotgenotencontact en familieverenigingen…

3. Gebruik de ervaring van de familie
Elke patiënt heeft een leven achter zich, een traject dat onvermijdelijk zijn sporen heeft nagelaten. De naastbetrokkenen zijn vaak een deel van dat verleden. Die kennis is bijzonder kostbaar voor artsen en andere zorgvestrekkers.

4. Vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon
Moedig je patiënt aan om een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon te kiezen. Zo bouw je vanzelf een netwerk rond de psychisch kwetsbare persoon.

5. Crisiskaart en samenspraakfiche
Praat met de patiënt en de familie over de crisiskaart en de samenspraakfiche.

6. Beleidsmatig
Integreer die familiebetrokkenheid ook in het beleid van je organisatie. Praat erover met collega’s.

Similes helpt

Similes ondersteunt zorgorganisaties om familie warm te onthalen en om een vrijwilligersbeleid uit te bouwen met en voor naastbetrokkenen.

  • Onze checklist helpt om je familiebeleid onder de loep te nemen.
  • Een draaiboek leidt de oprichting van een familieraad in goede banen.
  • We werken graag samen voor de organisatie van activiteiten met en voor familie.
  • Similes is lid van het Familieplatform: dat reikt ook instrumenten aan om de kwaliteit van familiebeleid te verhogen.

Meer informatie?

contacteer ons

Getuigenismich3 Web
Het blijkt toch een heel verschil als iemand luistert en spreekt vanuit eigen ervaring als familielid.
Mich Jonckheere, familie-ervaringswerker
Verhalen van anderen helpen. Ontmoet lotgenoten

Kringen in je buurt

Antwerpen (prov.)

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Brussel