Zorg ook voor jezelf

Als mantelzorger vervul je een dubbele rol. Je hebt je eigen bekommernissen en je draagt zorg voor de andere. Sommige patiënten verliezen uit het oog dat die dubbelrol erg belastend kan zijn voor de mantelzorger. Mensen die zorg dragen voor iemand die psychisch kwetsbaar is, zijn vaak experts in het zorgen voor anderen, maar vergeten al te vaak zichzelf. Nochtans is zelfzorg onmisbaar om in een moeilijke situatie overeind te blijven.

Zelfzorg

Zelfzorg

Besteed dus genoeg tijd aan je eigen mentale hygiëne. Dat klinkt heel logisch… en toch is het niet evident om in de praktijk te brengen. Er is meer moed nodig om voor jezelf te zorgen dan voor een ander.


Bezorgdheid, plichtsbesef, verantwoordelijkheidszin… verhinderen om voor jezelf te zorgen. Ook de reacties die je krijgt van buitenaf maken soms dat je je eigen behoeften niet (wil) zien. Veel mensen ervaren een gevoel van schaamte, schuld, machteloosheid, onrust, verdriet, onbegrip… En dat heeft een invloed op je zelfbeeld.

Zelfkennis leidt tot bewustwording

Bewustwording is een sleutelwoord dat vele deuren opent. Pas wanneer je je bewust bent van je situatie, van je eigen overtuigingen, verlangens, grenzen, je drijfveren… kan je de situatie op een andere manier bekijken en aanpakken. Daar is een gezonde portie zelfkennis voor nodig: goed weten wie je bent, waar je voor staat, wie en wat je vooruithelpt, welke zaken je eventueel tegenhouden.


Veerkracht kun je leren

Wie een goede veerkracht heeft, leert uit zijn ervaringen. Hij kan tegenslag ombuigen tot groei. Zo kun je op een positieve manier omgaan met de uitdagingen die je tegenkomt.

En veerkracht kan je leren. Net zoals je een spier traint, kan je ook je eigen veerkracht versterken.

Mensen met veel veerkracht:
  • gebruiken positieve emoties
  • kijken bewust naar wat goed gaat
  • stellen doelen voor zichzelf
  • praten over hun gevoelens
  • leggen contact met anderen
  • zorgen voor hun lichaam (gezond eten, genoeg slapen, veel bewegen)
Rubriekzelfzorg

In een nieuwe reeks gaan we op zoek naar datgene wat familieleden of naasten energie en ademruimte geeft. In dit eerste deel vertelt Nikki over opgroeien met een psychisch kwetsbare moeder, over hoe ze als kind al een rake pen had, en hoe het schrijven van poëzie haar vandaag meer dan ooit de nodige rust en balans geeft.

Ontdek

De herstelvisie van Similes

Herstellen van een psychische aandoening is altijd: een nieuw evenwicht vinden om met die kwetsbaarheid om te gaan en de raad van je leven terug oppakken. Similes pleit voor een herstelbenadering, waarin ook de familie betrokken worden. Want ook de naastbetrokkenen moeten een nieuw pad uitstippelen voor zichzelf, een nieuw evenwicht vinden, de draad terug opnemen.


Similes wil een zo goed en zo waardevol mogelijk herstelproces voor alle betrokkenen. Daarom berust onze herstelvisie op twee pijlers.

  1. De familie treedt op als bondgenoot in het herstelproces van een familielid.
  2. De familie heeft de regie over haar eigen herstelproces.

Lees meer over de herstelvisie