Jij bent een kei!

Similes ondersteunt mensen die zorg dragen voor een familielid met een psychische kwetsbaarheid. Er komt heel wat bij kijken wanneer een gezins- of familielid worstelt met psychische gezondheidsproblemen. En wat het extra moeilijk maakt, is dat de ruime omgeving dikwijls weinig begripvol of ondersteunend reageert. Kwetsbaarheid is moeilijk bespreekbaar. Dat is jammer, want we hebben het allemaal wel eens moeilijk.

Daarom lanceerden we in 2017 met de steun van Cera de campagne ‘Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is’. Met de campagne roepen we iedereen op om meer oog en oor te hebben voor mekaars moeilijkheden. We hebben er allemaal belang bij om één vaardigheid sterk te ontwikkelen. En dat is het vermogen om te observeren hoe het echt gaat met de mensen rondom ons.

Verstuur onze digitale steunsteentjes

Een leuke manier om mensen die zich nu al KEIhard inzetten voor een ander te bedanken en te ondersteunen.

Samen sterk is KEIfijn

Similes Stenen7

Steunsteentjes maken de tongen los

We kunnen met z’n allen beter zorg dragen voor mensen die het moeilijk hebben. Wil jij onze boodschap onder de aandacht brengen op het werk, in je vereniging of familie? Bestel de koker met 40 steunsteentjes en organiseer een originele actie voor meer aandacht en empathie.

Koop steunsteentjes
Overlotgenotencontact2

Anders kijken en beter luisteren, dat kan je leren.

Mensen staan snel klaar met een oordeel, ook over situaties waar ze weinig of niets vanaf weten. We hebben er allemaal baat bij om beter te leren observeren hoe het echt met iemand gaat. En om te leren luisteren, zonder meteen klaar te staan met een eigen oordeel of advies. Dit zijn vaardigheden die de kwaliteit van elke relatie bevorderen, privé en professioneel.

Boek de workshop
Spotify

Herkenbaar, troostend, oppeppend.
Steengoede muziek voor bijzondere dagen.

Download en deel onze KEI van een playlist op Spotify.

Denk je aan een ander steengoed nummer? Mail jijbenteenkei@similes.be.


Met dank aan

Partnercera 01
Partnergezinsbond 01
Partnerbzn 01
Partnerkbc 01
Partnerokra 01
Partnericuro 01 01 01
Partnerteleonthaal 01
Partnerlandelijkegilden 01
Partnerlandelijkethuiszorg 01
Partnervvsg 01
Partnerweliswaar 01
Partnervvgg 01
Partnersamana 01
Partnerjanssen 01 01
Oever 01