Familie Impact

Pilootproject zorgvernieuwing met familie-ervaring

LOGO Familie Impact

Een groeiend aantal zorgverstrekkers wil best inzetten op de participatie van familie. Maar dit vraagt een grote cultuuromslag. Het is al niet evident om tegemoet te komen aan de noden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, denk maar aan de wachtlijsten. En er is een belangrijk wettelijk kader rond patiëntenrechten en beroepsgeheim. Hoe rijmt dit alles met de noden en behoeften van familie?

Similes zet in op de samenwerking tussen families en zorgverstrekkers om de cultuuromslag richting een familie betrokken geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.

Met het project Familie Impact pakken we dit aan als volgt:

1. Een Familie Impactwerker als aanspreekpunt voor families en hulpverleners in elk netwerk geestelijke gezondheid voor volwassenen

De geestelijke gezondheidszorg wordt georganiseerd op regionaal niveau. De aanbieders van zorg gaan in gesprek met elkaar binnen zogenaamde netwerken. In deze netwerken is er ruimte voor de inbreng van patiënten en families als gebruikers van zorg. Patiënten- en familievertegenwoordigers zitten er mee aan de vergadertafel en maken mee beleid. Ze worden ook vaak aangesproken om dit beleid mee te concretiseren binnen psychiatrische ziekenhuizen en in andere organisaties geestelijke gezondheidszorg.

Het is niet makkelijk voor vrijwillige Familie-ervaringsdeskundigen om wegwijs te raken in het professionele kluwen van de geestelijke gezondheidszorg. En de professionals weten niet altijd wat ze mogen of kunnen verwachten van vrijwilligers.

Zowel mensen met Familie-ervaring als professionals kunnen daarom terecht bij onze aanspreekpunten in de netwerken. Dit zijn onze Familie Impactwerkers:

2. Familie Impactsessies om de dialoog tussen families en hulpverlening te bevorderen

Het ontbreekt families aan mogelijkheden om hun noden en ervaring te delen met zorgverstrekkers. Similes organiseert daarom in heel Vlaanderen laagdrempelige Familie Impactssessies waar families en hulpverleners samen onderzoeken hoe de geestelijke gezondheidszorg meer familie betrokken kan werken. Met als resultaat heel concrete tips en aanbevelingen.

Benieuwd naar wat je kan bijleren in zo'n Familie Impactsessie? Lees dit artikel uit ons tijdschrift.

Ontdek de Familie Impactsessie in jouw buurt

Heb je na zo’n sessie zin om je verder te engageren als familie-ervaringsdeskundige? Word dan Similes vrijwilliger en geniet van gratis vorming en gerichte ondersteuning in onze gemeenschap van lotgenoten.

3. Een Familie Impact Stuurgroep in elk netwerk

In elk netwerk leggen zorgprofessionals eigen accenten rond belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld ambulante zorg, wonen, crisiszorg, … We brengen actieve familie-ervaringsdeskundigen samen in een stuurgroep om bij te dragen tot visieontwikkeling en standpuntbepaling vanuit familieperspectief.

De stuurgroep bevordert ook groepsvorming onder familie-ervaringsdeskundigen. Als je op basis van je familie-ervaring al actief bent in de welzijnsraad van je gemeente, de zorgraad van je eerstelijnszone, een werkgroep in een organisatie geestelijke gezondheid waar je kwetsbare naaste in behandeling is of was … dan sta je er vaak alleen voor om de familie-ervaring onder woorden te brengen. In de Familie Impact Stuurgroep ontstaan gedragen standpunten en groei je in je rol als familie-ervaringsdeskundige.

4. Een klankbord voor zorgorganisaties

Een groeiend aantal zorgorganisaties is op zoek naar familie-ervaringsdeskundigen. Het is niet altijd helder waarom en hoe men een inbreng wenst vanuit familieperspectief.

De Familie Impactwerkers helpen om de doelstelling scherp te krijgen. Waarom en hoe wil men de familie-ervaring inzetten?

Zowel de Vlaamse als de federale overheid verwachten dat organisaties in de geestelijke gezondheidszorg inspelen op de noden en mogelijkheden van familie en andere belangrijke naasten.

In 2007 startte de federale overheid het project Psy 107, genoemd naar artikel 107 in de ziekenhuiswet. De inzet van Psy 107 is het ‘vermaatschappelijken’ of beter inbedden van zorg in het sociale weefsel van de samenleving. Vanuit Similes is een groep vrijwilligers actief als familievertegenwoordiger in deze regionale netwerken geestelijke gezondheid. Zij vertegenwoordigen het familieperspectief aan de overlegtafels waar alle actoren uit het hulpverleningslandschap met mekaar in dialoog gaan. De familievertegenwoordigers vinden een klankbord bij andere lotgenoten met familie-ervaring in de Familie Impact Stuurgroep.

Binnen Psy107 werkt Similes nauw samen met de patiëntenvereniging UilenSpiegel en met Similes Wallonië.

In Vlaanderen was Similes vzw stichtend lid van het Familieplatform. Het Familieplatform adviseert, vormt en coacht organisaties geestelijke gezondheidszorg om een familie-betrokken beleid te voeren. Het Familieplatform kreeg de opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn om de richtlijn ‘werken met familie’, de familiereflex, te promoten in de sector. En in 2022 vroeg de minister aan het Familieplatform en Psyche om een pilootproject rond familieparticipatie op te zetten. Het pilootproject Familie Impact maakt deel uit van dit project.

Met Familie Impact versterkt Similes de stem van familie. Het Familieplatform ondersteunt de professionals met advies en vorming om de familie-ervaring een plaats te geven in visie en beleid.

Brochure

We ontwikkelden een digitale praktijkgids waarmee je aan de slag kan met familie als partner in de geestelijke gezondheidszorg.

DOWNLOAD DE PRAKTIJKGIDS