Mijn kind heeft psychische problemen

Als ouder wil je je kind een veilig en warm nest geven. Maar kinderen worden pubers, later jongvolwassenen. Dan worden psychische aandoeningen meestal voor het eerst opgemerkt. Als je kind psychisch kwetsbaar is, vraagt het om extra zorg. Die toewijding zal je vaak de rest van je leven blijven koesteren. Nochtans is het ook belangrijk om die zorg af te begrenzen en je kind aan te moedigen om zelfstandig keuzes te maken en een eigen leven uit te bouwen.

Ouder Kind

Op zoek naar professionele hulp

Je speelt een rol in het behandelingstraject van je zoon of dochter. Daarom is het belangrijk dat je hierin de juiste weg vindt en dat je weet hoe de wereld van de psychische zorg in elkaar steekt.

beter wegwijs in de zorg

Hoe vertel ik het aan de broers en zussen?

Je kind blijkt psychisch kwetsbaar te zijn. Dat heeft gevolgen voor het hele gezin, voor jou als ouder maar ook voor (half)broers en (half)zussen. Hoe pak je die nieuwe situatie aan?

klik hier voor tips

Hoe vertel ik het aan familie en vrienden?

Op psychische aandoeningen rust nog altijd een taboe. Het is niet makkelijk om erover te praten, niet voor jou, maar ook niet voor een buitenstaander die maar al te graag zelf een gesprek wil aanknopen maar niet goed durft. Gewoon doen is dus de boodschap. Zodra het ijs gebroken is, merk je dat psychische klachten voor veel mensen nu eenmaal deel uitmaken van het leven. En praten helpt altijd…

Meer weten

Wat met school? Vindt mijn kind ooit een job?

Jongeren zijn leerplichtig, maar hoe zit het als schoollopen niet meer kan door een opname of door een crisissituatie? Waar kan ik dan terecht?

Spreek de school aan. Neem contact op met de directeur of maak een afspraak met de CLB-medewerker op school. Zij kunnen met jou de mogelijkheden overlopen en een tijdelijke oplossing zoeken waar iedereen zich goed bij voelt.

Vermindert een psychische kwetsbaarheid de kansen om een job te vinden? Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in zijn of haar zoektocht?

Het is niet altijd eenvoudig om een job te vinden of na een langdurige periode van inactiviteit weer aan de slag te gaan, ook al is er genoeg enthousiasme en goede moed. Gelukkig zijn er instanties die je een duwtje in de rug kunnen geven. Een bezoek aan de Werkwinkel in de buurt kan al helpen. Daar vind je alle organisaties die je zoon of dochter kunnen helpen bij de zoektocht naar een gepaste job, zoals de VDAB. Je kunt er ook meer info krijgen over opleidingen die interessant zijn om de kansen op werk te verhogen.

Wat als mijn kind volwassen is?

Kinderen worden adolescenten worden volwassenen. Vanaf 18 jaar is iedereen beschermd door het beroepsgeheim van de zorgverleners. Hoe blijf je als bezorgde ouder niet in de kou staan?

Meer weten

Financiële vragen

Je maakt je zorgen over hoe je kind zijn financiële inkomsten en uitgaven beheert. De wetgeving voorziet in een paar mogelijkheden om de grootste valkuilen te vermijden.

Meer weten

Hoe zorg ik ook voor mezelf?

Mantelzorgen is een werkwoord, een taak die 24/7 je aandacht vraagt als ouder. Dan is het belangrijk dat je zelf overeind blijft. Alleen als je zelf goed in je vel zit, kan je de zorg voor een ander opnemen.

Meer weten

Gespreksbijeenkomst Web

Similes is er voor jou

De infoavonden van Similes, de gespreksbijeenkomsten die we organiseren en de trainingen die we aanbieden, vormen een bron van informatie en ondersteuning. Snuister door onze activiteitenkalender en schrijf je in op de activiteiten die jou interesseren en hulp kunnen bieden.

bekijk de activiteitenkalender

Fbgroep Ouders

Vind online steun bij lotgenoten

Als moeder of vader ben je al langer dan vandaag expert in het leven met psychische kwetsbaarheid. Je zoekt je weg binnen de hulpverlening, je streeft naar een open communicatie met je zoon of dochter, je probeert het evenwicht te bewaren binnen je gezin. In het beste geval ben je je ook bewust van het belang van zelfzorg. Je kan echter niet op al je vragen zelf een antwoord verzinnen. En soms heb je er gewoon behoefte aan om stoom af te laten. Daarom besloten we een facebookgroep op te richten speciaal voor ouders. Het is een veilige online plek waar je kan leren van elkaar en je elkaar kunt ondersteunen, telkens met respect voor verschillende noden en standpunten.

Ik word graag lid van deze groep

Getuigenis Cover Elsdecock
Ik blijf vechten. Zelfs tegen de bierkaai.
Els, mama van een psychisch kwetsbare tienerdochter
Verhalen van anderen helpen. Ontmoet lotgenoten