Over ziektebeelden

Angststoornissen

Angst is een belangrijk overlevingsmechanisme. Bij een aantal mensen overheerst het angstgevoel echter alle andere gevoelens. Angst kan zo verlammend zijn dat ze allerlei zaken gaan vermijden. Dat kan een ernstige impact hebben op hun leven. 

De stoornis kan verschillende vormen aannemen. Men spreekt over paniekaanvallen, fobieën en de piekerstoornis.

Meer info over angstoornissen bij Geestelijk Gezond Vlaanderen.

Bipolaire stoornis

Bij een bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis maakt een persoon manische en depressieve periodes door, afgewisseld met klachtenvrije periodes. Een bipolaire stoornis herkennen kan jaren duren.

Tijdens de manische pieken gedragen mensen zich opvallend druk en actief. Ze denken de hele wereld aan te kunnen. Daartegenover kunnen periodes staan van ernstig depressieve gedachten. De uitgelatenheid en energie hebben dan plaatsgemaakt voor grote somberheid en futloosheid. De frequentie en ernst van de periodes variëren van persoon tot persoon.

Een bipolaire stoornis heeft een grote invloed op het leven van de persoon zelf, maar ook op dat van zijn of haar naasten. Het kan erg lastig zijn om hiermee om te gaan.

Het is verstandig om al op een eerder moment samen afspraken te maken hoe er gehandeld moet worden tijdens een manische of depressieve periode. Zo kan er tijdens een episode snel worden beslist of er hulp nodig is. Daarnaast is het van groot belang dat iemand in een manische of depressieve periode zijn of haar medicatie blijft gebruiken, als dit al het geval is. 

Meer info over bipolaire stoornis bij Geestelijk Gezond Vlaanderen.

Borderline

Borderline is één van de meest gekende persoonlijkheidsstoornissen. Ondanks deze bekendheid is er vaak nog een mysterie omtrent de symptomen ervan. De meeste mensen weten dat het iets te maken heeft met wisselende emoties, maar weten vaak niet wat verder typisch is aan iemand met deze psychische kwetsbaarheid.

Mensen met borderline hebben erg wisselende gevoelens over bijvoorbeeld vriendschappen, liefde, … Daardoor wordt zowel hun stemming als gedrag erg onvoorspelbaar. Dit heeft uiteraard een impact op hun zelfbeeld en hoe zij omgaan met relaties. Door de onvoorspelbaarheid functioneren mensen met borderline doorgaans op een lager niveau dan hun vermogen.

Meer info over Borderline bij Geestelijk Gezond Vlaanderen.

Depressie

Depressie is een stemmingsstoornis die veel mensen in onze maatschappij treft. Bij deze stemmingstoornis duren gevoelens van leegte en ernstige neerslachtigheid langer dan 2 weken. Een depressie kan gepaard gaan met zowel psychische als lichamelijke klachten

Een depressie is niet alleen moeilijk voor degene die eronder lijdt. Ook de directe omgeving krijgt heel wat op haar bord. Mensen met een depressie vragen een andere omgang, die vertrekt vooral vanuit begrip en steun. Want laat het duidelijk zijn, (goedbedoelde) raad en adviezen helpen niet. De vele aansporingen halen soms weinig uit en kunnen bij de omgeving uiteindelijk leiden tot kwaadheid of onmacht. En die gevoelens leiden heel vaak tot meer en meer afstand nemen van de persoon met een depressie. En zo lijkt het nog erger te worden, voor iedereen... 

Meer info over depressie bij Geestelijk Gezond Vlaanderen.

Psychose

Een psychose is een mengbeeld van verschillende symptomen die bij iedereen anders kan zijn. Overkoepelend kun je zeggen dat iemand het contact met de werkelijkheid kwijt is. Vaak zijn mensen met een psychose in de war en angstig, ze hebben last van hallucinaties en/of wanen.

Leven met iemand die last heeft van een psychose is vaak heel lastig. Het is normaal dat hij jou ook niet meer vertrouwt en op de duur in een eigen wereld gaat leven. Je kan het zelf niet oplossen, het gaat ook niet zomaar en vanzelf voorbij. Professionele hulp is hier aangewezen. Heel vaak zal hij die hulp niet willen: hij heeft geen probleem. In zijn ogen ben jij het die een probleem heeft, niet hij… Dan mag je zelf hulp gaan zoeken. Ga naar de huisarts, vertel wat er aan de hand is, en vraag om een verwijzing naar een deskundige.

Vertrouwen geven en kalm blijven. Dat zijn de belangrijkste dingen die u kunt doen voor iemand met een psychose. Probeer dus om met deze persoon in gesprek te komen. Vraag wat er aan de hand is en laat hem zijn verhaal vertellen. Bij een psychose horen aparte belevingen. Ga niet in discussie, want dat heeft geen zin.

Meer info over psychose bij Geestelijk Gezond Vlaanderen.

Zelfdoding

Rouwen is als een vingerafdruk. Ieder heeft het recht om te rouwen op zijn/haar eigen manier, in zijn/haar eigen tijd en volgens zijn/haar eigen tempo, ook kinderen en jongeren. Het rouwproces van nabestaanden na zelfdoding vertoont veel gelijkenissen met een rouwproces na een natuurlijk overlijden. Toch zijn er specifieke rouwthema’s te onderscheiden bij nabestaanden na zelfdoding. (Manu keirse).

Meer info over onze Simileskring voor nabestaanden na zelfdoding.  

Zelfmoord1813.be is de centrale toegangspoort voor iedereen die op zoek is naar hulp of informatie over (rouwen na) zelfdoding.