Over lotgenotencontact

Als je je zorgen maakt om iemand die psychisch kwetsbaar is, of zorg draagt voor iemand in je nabije omgeving, kan je zelf vaak moeilijk bij anderen terecht.

“Het ontbreekt mijn psychisch kwetsbare zoon soms aan ziekte-inzicht. Hij aanvaardt dan niet dat ik met andere mensen spreek over de situatie thuis. Wanneer ik dat toch doe, voel ik me daar niet altijd goed bij. Mijn ouders verwijten me dat ik te toegeeflijk ben, mijn zus vindt dan weer dat ik een te strenge papa was. Op het werk voel ik soms overdreven nieuwsgierigheid. Tijdens het lotgenotencontact van Similes wordt er zonder oordeel naar mij geluisterd. Een echte verademing.” - Fred, vader van een psychosegevoelige zoon

De lokale Simileskringen organiseren regelmatig ontmoetingen voor lotgenoten. Het gesprek wordt meestal georganiseerd rond een thema dat op voorhand wordt vastgelegd. Een persoonlijk onthaal, persoonlijke getuigenissen en de ontmoetingskansen maken deze bijeenkomsten uniek.

“Ik herinner mij mijn eerste deelname aan zo'n gespreksbijeenkomst. Ik observeerde de situatie binnen de groep met een kritische blik. Maar ik voelde al snel aan dat je niet veel moet praten om je verbonden te voelen. Je merkt snel dat wat op jouw hart ligt, evenzeer speelt bij andere mensen rond de tafel. Dus hier vinden we wat we in de buitenwereld zo vaak missen: erkenning, herkenning, er gewoon zijn voor mekaar.” - Linda, moeder van een psychsich kwetsbare zoon
Overlotgenotencontact2

Wil je deelnemen aan een bijeenkomst van lotgenoten? Ontdek het aanbod en schrijf je in.

Praatcafé

Sommige kringen organiseren het lotgenotencontact op meer regelmatige basis onder de vorm van een praatcafé. Ontdek onze praatcafé’s en schrijf je in.

Tijd voor ontspanning

Onze kringen organiseren regelmatig een uitstap of andere vrijetijdsactiviteit, speciaal voor leden. Ontdek het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en schrijf je in.