Geestelijke gezondheidszorg

De vraag wat geestelijke gezondheid is, maakt al decennia lang het onderwerp uit van intensieve en geanimeerde discussies, zowel binnen als buiten de gezondheidssector.

Fallback

Psychische kwetsbaarheid is van alle tijden en komt voor in alle culturen. Zowel kinderen, volwassenen als oudere mensen zijn vatbaar voor psychische gezondheidsproblemen. In Vlaanderen wordt hier recent meer aandacht aan besteed. Dat is een goede zaak. Vlaanderen staat wereldwijd bijvoorbeeld in de top vijf wat betreft zelfdoding. Het is duidelijk dat we met z’n allen meer moeten doen op het vlak van preventie. Daarnaast is het van groot belang dat mensen de weg vinden naar de juiste zorg en ondersteuning.

Zit je met vragen over jouw geestelijke gezondheid of maak je je zorgen om iemand in je omgeving?

Consulteer alvast Geestelijk Gezond Vlaanderen. Je vindt hier heel wat informatie over ziektebeelden en over de manier waarop je daarmee kan omgaan. Je kan ook terecht bij je huisarts. Hij of zij kan je verder wegwijs maken in het hulpverleningslandschap.