Organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Een multidisciplinair team begeleidt mensen met psychosociale en psychische problemen. Een opname is hier niet mogelijk.

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

Een kleine afdeling voor de opvang van mensen met een psychiatrische problematiek. Het gaat vooral om kortdurende interventies (crisispsychiatrie).

Psychiatrische ziekenhuizen (PZ)

Zij behandelen uitsluitend mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een van de laatste schakels in het geheel van behandelmogelijkheden. De mensen worden hier gegroepeerd in leefgroepen volgens leeftijd, ziektebeeld, behandeling, beveiliging…

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Een woonvorm (meer care dan cure), meestal na een vroegere opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Beschut wonen (BW)

Bedoeld voor mensen die geen voltijdse ziekenhuisopname meer nodig hebben maar nog niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Hier wordt in psychosociale ondersteuning voorzien.