Stem van families in Vlaanderen en Brussel

Familievertegenwoordiging

Familie-ervaringsdeskundigen bevorderen de familiereflex

Wanneer iemand in je dichte omgeving psychische problemen heeft, wordt ook jouw draagkracht op de proef gesteld. Het is de missie van Similes om jou te ondersteunen en te versterken zodat je er kan zijn voor een ander zonder je eigen noden en doelen uit het oog te verliezen. Similes zet in op herstel voor familie. De kracht van lotgenotencontact is daarbij uniek. In onze gespreksgroepen en tijdens onze vormingen krijg je de kans om jouw Familie-ervaring te toetsen aan die van anderen. Zo word je sterker als persoon en in relatie tot andere mensen. Na verloop van tijd groei je uit van iemand met Familie-ervaring tot Familie-ervaringsdeskundige. Je kan jouw unieke ervaring dan kaderen binnen een bredere kijk op de noden en mogelijkheden van familie. Misschien vind je dan wel tijd en ruimte om op jouw beurt je ervaringskennis in te zetten om lotgenoten te ondersteunen die aan de start staan van hun hersteltraject. Onze vrijwilligers geven aan dat de organisatie en begeleiding van lotgenotencontact een bron van zingeving is.

Je kan als Familie-ervaringsdeskundige ook wegen op beleid en samenleving. Similes moedigt je aan om je stem te laten klinken. Er wordt stilzwijgend heel wat van je verwacht als naaste van iemand met een psychische aandoening. Daar mag best maatschappelijke erkenning en steun tegenover staan.

Samenvattend denken we dat er op drie domeinen werk aan de winkel is:

1. Meer aandacht in de ruime samenleving voor de noden van families van mensen met psychische problemen

De zorg voor iemand met geestelijke gezondheidsproblemen brengt andere uitdagingen met zich mee dan de zorg voor iemand met een fysieke aandoening. Zo is je naaste met psychische problemen misschien geen vragende partij voor je hulp, maar ervaar jij toch een reële zorglast. Een psychische kwetsbaarheid is niet zichtbaar maar daarom niet minder aanwezig. Similes wil dat de noden van mantelzorgers op het vlak van geestelijke gezondheid beter (h)erkend worden en discriminaties weggewerkt.

2. Een familiereflex in geestelijke gezondheidszorg

Het zorgbeleid zet in op vermaatschappelijking. Er is een consensus dat het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid best gebeurt midden in de samenleving, binnen de eigen leefomgeving. Professionele hulpverleners ondersteunen wanneer dat nodig is, ‘zo kort als kan, zo lang als moet’. Het is een positieve evolutie dat mensen met psychische zorgnoden de autonomie over het eigen leven in handen kunnen nemen. Maar herstellen doe je niet alleen. De naasten van mensen met psychische problemen spelen een belangrijke rol in het hersteltraject. Men gaat er vaak stilzwijgend van uit dat familie zich inzet als informele partner in zorg. Families moeten wel geïnformeerd, betrokken en ondersteund worden om die rol te kunnen opnemen. In de geestelijke gezondheidszorg is een cultuuromslag nodig naar familie betrokken beleid. Similes spreekt van de noodzakelijke triade tussen patiënt, hulpverlener en familie. We pleiten voor de familiereflex in geestelijke gezondheidszorg.

3. De familietoets in beleid

De manier waarop we tegen zorg aankijken legt een zekere verantwoordelijkheid bij families en andere naasten. En dat mag best. We groeien als individu en als burger door zorg te dragen voor elkaar. Mar tegenover plichten staan rechten in onze democratische samenleving. Daarom pleit Similes voor een familietoets wanneer regels, wetten en decreten gemaakt of geactualiseerd worden. Alleen zo wordt onze samenleving inclusiever en pakken we het taboe aan dat nog altijd rust op psychische problemen.

Laat de stem van de familie klinken

Wil jij de stem van familie laten klinken?

  • Word lid van Similes. Dan blijf je op de hoogte van ons beleidsbeïnvloedend werk en word je regelmatig uitgenodigd om een eigen inbreng te doen. Je vindt alle info hier.
  • Zet je in als Similes vrijwilliger. Je geniet dan van gratis vorming om met je ervaring aan de slag te gaan. Ontdek de mogelijkheden hier.
  • Neem deel aan Familie Impact, ons pilootproject zorgvernieuwing met familie-ervaring. Je kan dan binnen je eigen regio in dialoog gaan met lotgenoten, en met hulpverleners. Samen geven we vorm aan de cultuuromslag die we beogen. Lees hier meer.