Voorstelling netwerk Emergo - 28 november

Logo Emergo

De overheid wil een beleid voeren voor een betere geestelijke gezondheidszorg door vermaatschappelijking van de zorg. Deze hervormingsbeweging wil een kwaliteitsvol leven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid optimaliseren en dit zoveel als mogelijk door hulpverlening aan te bieden in de eigen omgeving. De persoon participeert aan het proces als evenwaardige partner waarbij de regie bij de patiënt ligt (herstelvisie) en in nauwe dialoog met de hulpverleners en naastbetrokkenen (trialoog). In het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek is in het kader van Psy107 het netwerk Emergo opgericht waarin ook familie en naasten participeren. Het biedt mogelijkheden waarin vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg kansen krijgen. Hoe is het netwerk ontstaan? Wie maakt deel uit van het netwerk? Wat beoogt het netwerk? Tevens zal de werking van het netwerkcomité en de verschillende werkgroepen worden toegelicht.

Welke inbreng kunnen familie en naasten hebben?
Schrijf je in voor onze familieavond op woensdag 28 november. Leer het netwerk kennen en stel je prangende vragen.