Bewindvoering: gerechtelijke bescherming

ingesprek

Wanneer een volwassen persoon door zijn (mentale) gezondheid niet (meer) zelf zijn zaken kan regelen, niet (meer) kan opkomen voor zijn belangen, niet (meer) zijn centen kan beheren, kan deze persoon gerechtelijk beschermd worden door de aanstelling van een bewindvoerder. De vrederechter stelt de bewindvoerder aan na een gesprek met de psychisch zieke persoon en de persoon die de vraag gesteld heeft aan de vrederechter.

De vrederechter vertrouwt het beheer van de goederen bij voorkeur toe aan een familielid of een vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon. De bewindvoerder vertegenwoordigt de beschermde persoon bij zijn financiële handelingen (hij doet ze in zijn plaats) of staat hem daarin bij (hij doet ze samen met hem).

Wanneer biedt bewindvoering een oplossing?

Enkele voorbeelden:

  • Kristof is een dertiger met een lichte verstandelijke handicap en autisme. Hij wil graag in een eigen appartement wonen. Maar Kristof is gemakkelijk te beïnvloeden. Zijn ouders vrezen dat hij binnen de kortste keren schulden zal maken. Hij heeft begeleiding en structuur nodig.
  • Jan (82) raakt stilaan op de sukkel. Zijn geheugen laat hem in de steek en hij doet regelmatig impulsieve aankopen. Zijn kinderen, Marianne en David, maken zich daarover zorgen, er moet iets gebeuren om in de toekomst financiële problemen te vermijden.
  • Je dochter of zoon wordt 18 en kan als gevolg van een psychische kwetsbaarheid nog niet op eigen benen verder en heeft structurele begeleiding nodig, ook op financieel en administratief vlak. Vanaf de leeftijd van 17 jaar kun je bewindvoering aanvragen als beschermingsmaatregel. Je dochter of zoon is dan beschermd op het moment dat hij of zij meerderjarig wordt.

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

Iedereen die de persoon die de bescherming nodig heeft, kent en er belang bij heeft. Bijvoorbeeld de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (een buur, een verzorger, een maatschappelijk werker…)

Hoe kan ik een bewindvoering aanvragen?

Dat gebeurt op de website van het Centraal Register van bescherming van de personen, www.rechterlijkebescherming.be, via een verzoekschrift. Dat beschrijft het sociaal netwerk en de leefsituatie van de te beschermen persoon. Daarnaast kan het suggesties bevatten voor de bewindvoering: wie kan als bewindvoerder aangeduid worden? Wie kan de vertrouwenspersoon zijn? Waarvoor is de gerechtelijke bescherming nodig? Enzovoort.

Aarzel dus niet om ook de OCMW-assistent, de poetshulp, de thuisverpleegkundige of een andere persoon die betrokken is, informatie te vragen en die bij het verzoekschrift te voegen. Zo kan de vrederechter de toestand nog beter inschatten.

Bij het verzoekschrift moet een medisch attest gevoegd worden (maximaal 15 dagen oud).

Waar vind ik de juiste documenten?

Sinds 1 juni 2021 dienen alle verzoekschriften digitaal ingediend te worden op het Centraal Register van bescherming van de personen; www.rechterlijkebescherming.be. Papieren exemplaren van documenten in verband met bewindvoering zijn te vinden via deze link of op te vragen op de griffie van elk vredegerecht.

Wie wordt de bewindvoerder?

Volgens de wet wordt bij voorkeur een familiebetrokkene of een vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon aangeduid. De vrederechter vraagt bij het eerste gesprek altijd of er een familielid of vertrouwenspersoon is die de bewindvoering wil doen. Wanneer dit niet het geval is, duidt de vrederechter een professionele bewindvoerder aan (meestal een advocaat of soms een notaris).

Wanneer er geen familie is die als bewindvoerder kan optreden, kan je via Similes een beroep doen op een vrijwillige bewindvoerder. Hij of zij biedt een betrokken beheer aan waarin er regelmatig overleg is met de beschermde persoon en diens familie.

lees meer over vrijwillige bewindvoering

Similes ondersteunt familiale bewindvoerders

Similes vindt het belangrijk om familiale bewindvoerders de nodige ondersteuning te geven. Daarom organiseren we geregeld infosessies over de wetgeving en praktijkgerichte workshops.

Zit je met vragen over familiale bewindvoering? Stuur ze naar bewindvoering@similes.be. Onze experts beantwoorden je vraag.

Interessante lectuur

  • Brochure "Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?" - Openen
  • Praktische gids "Familiale bewindvoerders" - Openen
  • Boek "100 vragen en antwoorden inzake bewindvoering" - Bekijken
  • Brochure “Bewindvoering in zicht” - Downloaden
  • VIDEO: “Bewindvoering in beeld” - Bekijk de video (YouTube)