De brug slaan met de patiënt

Bij de behandeling van psychische problemen verloopt het gesprek nog heel vaak alleen tussen de cliënt en de hulpverlener (psychiater, arts, therapeut…). Als familielid voel je je soms buitengesloten. Nochtans is de impact ook voor jou heel groot. De relatie met je kind, partner, vriend of familielid verandert. Het is niet altijd duidelijk hoe je op die veranderingen kan inspelen en hoe je de brug kan slaan naar je naaste. Want dat staat vast: als naastbetrokkene kan je bijdragen tot diens herstel.

Deze tools helpen je:

Driegesprek

De triade: een gesprek tussen cliënt - familie - hulpverlener

In de triade of trialoog gaan de persoon met de psychische kwetsbaarheid, de hulpverlener en jij als familielid samen het gesprek aan. Dat is vandaag nog altijd niet vanzelfsprekend. Als familie moet je vaak zelf de touwtjes in handen nemen en je plaats opeisen in de dialoog tussen patiënt en hulpverlener. Daarvoor kan je twee belangrijke tools gebruiken:

 • de Gespreksdriehoek
 • de Samenspraakfiche

De triade verbetert duidelijk de kwaliteit van de behandeling, want er wordt rekening gehouden met de betrokkenheid van de drie partijen.

meer info

Tips om beter te communiceren

Als iemand in je omgeving psychisch kwetsbaar is, veranderen de onderlinge relaties. Ook de communicatielijnen worden verstoord. Toch is het belangrijk om die lijnen open te laten en contact te blijven zoeken met elkaar, zelfs in crisissituaties en zelfs wanneer de communicatie lijkt te ontsporen.

Communiceren kun je leren. Daar bestaan ook handige technieken voor.

 1. Heftige emoties vragen kalme reacties
 2. Gebruik ik-boodschappen
 3. Geef LSD: luisteren • samenvatten • doorvragen
 4. Laat OMA thuis: oordelen • meningen • adviezen
 5. Stel open vragen

meer info over de technieken

Crisis

Wat doe je in een crisissituatie?

Een crisismoment is een stoorzender in de communicatie tussen jou en je gezinslid met een psychische kwetsbaarheid. Maar een crisissituatie vraagt ook om actie, nietsdoen is geen optie. Wat kun je doen? Een paar ideeën…

 1. Wanneer spreek je van een crisissituatie?
 2. Hulp zoeken
 3. Wat kun je zelf doen?
 4. Wat doe je beter niet?
 5. De crisiskaart

Ga aan de slag

Hoe ga je om met suïcidegedachten van je naastbetrokkene?

Vermoed je of vrees je dat iemand in je omgeving (familie, vriendenkring, collega, leerling, ...) aan zelfdoding denkt? Wil je deze persoon graag bijstaan maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Enkele tips kunnen helpen.

Bekijk de tips