Nieuwe vrijwillige bewindvoerders actief in regio Izegem

Similes en Budget Inzicht Centraal-West-Vlaanderen hebben in 2020-2021 dynamische vrijwilligers gezocht, gevonden en opgeleid om als betrokken bewindvoerder aan de slag te gaan.

9 mensen vervoegen onze vrijwilligerspoel en zetten zich vanaf nu in om kwetsbare mensen te begeleiden in het beheer van persoonlijke goederen en financiën.

Deze 9 nieuwe vrijwillige bewindvoerders zijn sociaal bewogen burgers. Ze gaan een duurzaam engagement aan met één of meerdere kwetsbare personen. Tijdens onze vorming werden ze opgeleid over het wetgevend kader, bewindvoering in de praktijk, inkomsten van personen met een kwetsbaarheid,… Vrijwillige bewindvoerders blijven steeds bijleren. Ze nemen op regelmatige basis deel aan vorming en intervisie.

Deze vrijwilligers zijn van betekenis in situaties waar het niet aangewezen of mogelijk is dat een familielid of advocaat de rol van bewindvoerder opneemt.

De voordelen om een vrijwillige bewindvoerder van Similes in te zetten zijn onder andere de familiale aanpak en het regelmatige persoonlijke contact tussen bewindvoerder en cliënt via huisbezoeken en telefoon.

Wie kan de vraag stellen naar een vrijwillige bewindvoerder?

  • de cliënt zelf
  • familie, een mantelzorger, een vriend,…
  • een hulpverlener
  • een vrederechter

Wens je beroep te doen op een vrijwillige bewindvoerder in deze regio?

Contacteer Similesmedewerker Martine De Moor via martine.de.moor@similes.be of tel 016 244 206.

Meer weten over bewindvoering