Terugblik op een maand coronamaatregelen

Wat gaat goed, wat kan (nog) beter? Het coronavirus heeft een impact op ieders leven. Nog afgezien van de gezondheidsproblemen die we zelf of die mensen in onze buurt ervaren, vergen de maatregelen serieuze aanpassingen van iedereen.

Binnen de sector van de GGZ zagen we de afgelopen maand al veel mooie initiatieven en creatieve oplossingen om de uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden. Helaas zagen we ook dat bepaalde oplossingen ontoereikend waren en dat kansen bleven liggen.

We zetten een en ander op een rijtje:

  • Uit een enquête onder onze leden, leren we dat ondanks de crisissituatie veel bij het oude blijft. Net nu een volwaardige dialoog tussen zorgverleners, familie en patiënt meer dan ooit aan de orde is, blijven vele kansen liggen. Een familiebetrokken psychiatrie zal maar kansen krijgen in een meer GGZ-ondersteunend beleidsklimaat. Daarom ondersteunden we de oproep van de Staten-Generaal van de GGZ die op 31 maart in De Morgen verscheen.
  • Minister De Block reageerde snel met het terugbetaalbaar maken van telefonische en econsults. Dat is positief maar onvoldoende, zoals je hier leest.
  • Ondertussen zetten heel veel mensen en organisaties in de GGZ zich onder moeilijke omstandigheden tot het uiterste in om veiligheid van patiënten en personeel maximaal te garanderen, zonder goede zorg uit het oog te verliezen. Twee initiatieven die ons in het bijzonder opvielen waren de brief die PC Sint-Hiëronymus naar familieleden en andere naastbetrokkenen stuurde en ggzlimburg.be , een initiatief van de Limburgse netwerken om het ggz-aanbod overzichtelijk voor te stellen.
  • Ook andere hulpverleners, organisaties en netwerken namen initiatieven om toegankelijk en aanspreekbaar te zijn. Maar globaal genomen, zo blijkt toch uit reacties die we krijgen, ontbreekt voldoende toegankelijkheid en continuïteit van zorg om mensen en gezinnen in hun kwetsbaarheid nabij te zijn en te blijven, zeker in crisissituaties.
Wezijnervoorje

Wat doet Similes zelf in deze uitzonderlijke tijden? Nu we al onze ontmoetingsmomenten moeten schrappen, proberen we op andere manieren nabij te zijn: