Nieuw: online lotgenotencontact

Naastbetrokkenen met een psychisch kwetsbaar familielid maken zich nu meer dan ooit zorgen. Het is moeilijk om contact te houden met psychisch kwetsbare familieleden die zelfstandig wonen of die in opname zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. En wie thuis samenwoont met iemand die psychisch kwetsbaar is, staat ook voor bijzondere uitdagingen. Hoe kunnen families deze periode zo goed mogelijk overbruggen? En wat is de impact op familierelaties tijdens en na de coronacrisis?

Nieuws Onlinelotgenotencontact

Lotgenotencontact in eigen huis

Onze bijeenkomsten over heel Vlaanderen hebben we on hold moeten zetten. Daarom brengen we nu ouders, partners en (jong)volwassen kinderen van psychisch kwetsbare personen samen, vanuit hun eigen kot.

Waar vind je hulp en steun om de thuiszorgsituatie het hoofd te bieden?

Digitale bijeenkomst voor ouders, partners en (jong)volwassen kinderen die thuis zorg dragen voor een familielid met een psychische kwetsbaarheid.

maandag 25 mei om 19u30

Ik schrijf me in

Hoe kan je je kwetsbare familielid ondersteunen tijdens de coronacrisis?

Digitale bijeenkomst voor (groot)ouders, partners en (jong)volwassen kinderen van mensen met een psychische aandoening die zelfstandig wonen.

dinsdag 26 mei om 14u00

ik schrijf me in

Hoe blijf je op de hoogte en hou je contact tijdens de coronacrisis?

Digitale bijeenkomst voor ouders, partners en (jong)volwassen kinderen wiens kwetsbare familielid in opname is in een psychiatrisch centrum.

donderdag 28 mei om 10u00

ik schrijf me in