Psychose pak je samen aan

Stef kreeg op 29-jarige leeftijd de diagnose van psychosegevoeligheid. Samen met zijn familie probeerde hij zich zo goed mogelijk te informeren over de aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Ze wilden er zeker van zijn dat hij de beste behandeling zou krijgen, met uitzicht op de beste kwaliteit van leven. Het was een lastige, tijdrovende zoektocht.

Dat moet anders kunnen, dachten wij, en ook beter. Similes en Janssen hebben de handen in elkaar geslagen om familie, patiënt en hulpverlener te helpen psychosegevoeligheid beter te begrijpen. Het resultaat is de nieuwe brochure “Psychose pak je samen aan”.

Door informatie te integreren uit verschillende bronnen en invalshoeken, ontstaat een helder en omvattend beeld van de aandoening. Wetenschappelijke kennis wordt aangevuld met getuigenissen van lotgenoten, en hoe zij met psychosegevoeligheid omgaan.

Het verheugt ons dat we deze nieuwe hulpmiddelen en informatiebronnen met jou kunnen delen.