Similes vertegenwoordigt belangen van naasten tijdens hoorzitting

Op dinsdag 6 februari 2024 namen we deel aan een hoorzitting van De Kamer van volksvertegenwoordigers. Onderwerp van de hoorzitting: wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Voorzitter Stefaan Baeten vertegenwoordigde onze familievereniging en alle naastbetrokkenen tijdens de hoorzitting.

Het voorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 bevat volgens Similes een aantal heel sterke punten, zoals: de intentie om de betrokkenheid van familie te verbeteren, het nieuwe alternatief van behandeling onder voorwaarden, de klinische observatieperiode, het voornemen om in te zetten op het wegwerken van stigma en een betere omschrijving van het begrip ‘geesteszieke’. Similes gaf één algemeen advies en drie specifieke aanbevelingen mee:

Algemeen advies: betrek de stem van families bij de ontwikkeling van het beleid.

Drie specifieke aanbevelingen:

  1. Maak het voorwaardelijke hoorrecht van families en naasten minder voorwaardelijk.
  2. Betrek families en naasten bij de vrijwillige behandeling onder voorwaarden.
  3. Een klinische observatieperiode van 48 uur kan een eerste filter zijn, maar mag een gedwongen opname als laatste reddingsboei bij gebrek aan acute crisisopvang niet onmogelijk maken.