Help ons om werk te maken van grote maatschappelijke uitdagingen

Wie maakt zich vandaag de dag geen zorgen om de eigen gezondheid of die van geliefden? De coronacrisis raakt ons allen in de kern van ons bestaan. Velen ervaren gevoelens van verlatenheid of angst. Sociale verbondenheid, werkzekerheid of financiële zelfredzaamheid zijn minder vanzelfsprekend dan ooit.

Nu de mentale veerkracht van mensen onder druk staat, is de kracht van familie belangrijker dan ooit. Maar ook sterke families raken uit balans. Aandacht en zorg voor de omgeving van wie kwetsbaar is, is van groot maatschappelijk belang.

We zijn trots op wat onze vrijwilligers en medewerkers in dit moeilijke jaar 2020 konden realiseren. Onze Luisterlijn bleef op post. We schakelden snel over op digitaal lotgenotencontact. We bleven in contact met onze leden en speelden een rol van betekenis voor mensen die voor het eerst de weg vonden naar onze vereniging. En we vertolkten de stem van familie tijdens overleg met hulpverlening, binnen netwerken en in gesprek met bevoegde administraties en ministers.

In 2021 zetten we met nieuwe initiatieven in op de ondersteuning van families. We ijveren ook verder voor een familiebetrokken geestelijke gezondheidszorg.

Communicatie Gezin

Jouw gift aan Similes helpt ons om het verschil te maken. Zelf geniet je van een mooi fiscaal voordeel. Indien je in 2020 40 euro schenkt of meer, bedraagt het fiscale voordeel uitzonderlijk 60%. Een voorbeeld: als je Similes in 2020 bedenkt met een of meerdere giften voor 100 euro in totaal, geniet je volgend jaar van een belastingaftrek van 60 euro.

Elke gift is welkom op rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 van Similes vzw. Vermeld in de mededeling onderaan ‘gift’.

Heb je vragen of voorstellen naar aanleiding van deze brief? Wil je meer informatie over sponsoring, schenkingen of nalatenschappen ten voordele van Similes? Bel of mail ons. We gaan graag verder met jou in gesprek.