Gezocht: vrijwillige bewindvoerders Vlaams-Brabant

Similes zoekt dynamische vrijwilligers die het financieel beheer voor een kwetsbaar persoon op zich willen nemen. De vrijwillige bewindvoerder streeft ernaar het beheer van de goederen te doen als een goed huisvader. Bij vrijwillige bewindvoering staan overleg met de cliënt en inspraak centraal.

Wat is bewindvoering?

Wanneer een meerderjarig persoon niet meer in staat is zijn goederen te beheren en/of op te komen voor zijn persoonlijke belangen, voorziet de wet in de mogelijkheid om voor deze persoon een bewindvoerder aan te duiden. Bij voorkeur wordt een familielid aangesteld door de vrederechter. Wanneer er geen familiebetrokkenen beschikbaar zijn, duidt de vrederechter een advocaat of een door Similes opgeleide vrijwilliger aan als bewindvoerder.

Nieuws Bewindvoering2

Waarom vrijwillige bewindvoerders?

Vrijwillige bewindvoerders zijn uit persoonlijke interesse begaan met het welzijn van personen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit een intrinsieke motivatie helpen zij een kwetsbaar persoon bij het beheren van diens goederen. De concrete bijdrage die zij leveren aan de levenskwaliteit van de beschermde persoon en diens familie geeft hen intense genoegdoening om hun engagement op lange termijn vol te houden. Eigen aan vrijwillige bewindvoering is de familiale aanpak en het oog voor de specifieke persoonlijke situatie van de betrokkene. Vrijwillige bewindvoerders respecteren een maximale autonomie voor de beschermde persoon, streven naar een goede communicatie en veelvuldig overleg met de beschermde persoon en diens omgeving. Ze handelen ethisch correct.

We zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten als geëngageerde vrijwillige bewindvoerder in regio Vlaams-Brabant.

Opleiding

Dit najaar wordt voor vrijwilligers een 3-delige opleiding tot vrijwillig bewindvoerder georganiseerd in Tienen.

De opleiding reikt de vrijwilligers de nodige vaardigheden en kennis aan om een deskundige vrijwillige bewindvoerder te worden. Men wordt tijdens de opleiding wegwijs gemaakt in de wetgeving rond bewindvoering, de sociale kaart en het gebruik van ons boekhoudkundig pakket.

Na het volgen van de opleiding volgt een kennismakingsgesprek. Daarna kan een mooi verhaal starten waarin men als empathisch vrijwilliger een uitdagend en zeer boeiend mandaat uitvoert waarvoor men jaarlijks een vergoeding ontvangt.

Praktisch

De opleiding is gespreid over 3 zaterdagvoormiddagen, steeds van 9u30 – 12u30:

  • 24 november 2018 – “Wetgevend kader bewindvoering”
  • 1 december 2018 – “Psychosociaal luik”
  • 15 december 2018 – “Praktijk bewindvoering en boekhoudkundig pakket”

Begeleiding en intervisie

We staan steeds klaar om de vrijwilliger te ondersteunen in de uitoefening van zijn mandaat als vrijwillig bewindvoerder. Twee keer per jaar zal er een intervisie plaatsvinden met als hoofddoel ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we het vormingsaanbod beter afstemmen op de noden van de vrijwilligers.

Interesse in de opleiding?

Ja, ik wil meer info