Familie aan zet

Gezocht: familie/naasten van huidige en voormalige cliënten van de psychiatrische diensten van PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas

De psychiatrische diensten van PC Sint-Hiëronymus zetten in op familie! Zij willen in de goede zorg die zij cliënten bieden ook rekening houden met familiale noden. Want de psychische problematiek en bijhorende zorg van cliënten, raakt ook de naastbetrokkenen.

Hun plannen zullen maar succesvol zijn als ze samen met familie uitgewerkt worden. Daarom vroegen ze aan ons als familievereniging om hen hierin te ondersteunen.

Nieuws Familieaanzet

Op maandag 12 oktober organiseren we een digitaal rondetafelgesprek in samenwerking met PC Sint-Hiëronymus.

We hopen dat ook jij die avond je stem laat horen! Je krijgt dan de kans om jouw ervaringen en voorstellen te delen met andere families. Similes begeleidt het gesprek aan de hand van een methodiek die jouw privacy beschermt en verwerkt alle input anoniem.

Omwille van de coronamaatregelen zullen we een eerste digitale bijeenkomst via Zoom organiseren. Na je inschrijving wordt de link om deel te nemen verstuurd. Je hebt hiervoor enkel een laptop met internetverbinding (indien mogelijk met webcam en microfoon) nodig zodat je zelf interactief kan deelnemen.

Het resultaat wordt besproken met de diensten psychiatrie die dan aan de slag kunnen gaan met de inzichten van families.

Programma

  • 19u30: Stefaan Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus, over de betrokkenheid van families bij goede zorg
  • 19u45: Joris De Keukelaere, familievertegenwoordiger Similes vzw, over de kracht van het delen van de ervaringen van families
  • 20u00: Brainstorm over de plaats van familie in zorg en beleid binnen Sint-Hiëronymus
  • 21u00: Afronding met uitnodiging om verder mee te werken aan het familiebeleid van Sint-Hiëronymus

Rondetafelgesprek PC Sint-Hiëronymus

maandag 12 oktober 2020

Online via Zoom

van 19u30 tot 21u30

Ik schrijf me in