Ervaringsdeskundigen aan de slag in jouw zorgorganisatie?!

Dit voorjaar vond een vierdelige webinar plaats: 'Ervaringsdeskundigen aan de slag in jouw zorgorganisatie?!' Similes en Familieplatform werken mee aan dit initiatief van het Patiëntenplatform en Psyche.

We stonden in voor de vierde sessie ‘Inzoomen op inzet familie-ervaringsdeskundigheid: aandachtspunten, aanpak en good practices’ op dinsdag 26 april 2022. Het werd een geslaagde voormiddag met actieve belangstelling vanuit diverse zorgorganisaties. Drie Similesvrijwilligers getuigden over hun inzet en ervaringen. Dank aan Mich, Rik en Leen, echte baanbrekers voor de inzet van familie ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg.

Bekijk hier de opname.