Erfbelasting voor giften aan goede doelen in Vlaanderen verlaagd naar 0%

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Schenken zonder extra kost

Je kan, minstens voor een deel van je nalatenschap, zelf beslissen aan welke personen of organisaties je iets wil nalaten. Het biedt heel wat voordelen om een maatschappelijke organisatie zoals Similes op te nemen in je testament. Goede doelen een deel van je erfenis schenken kan vanaf volgend jaar 1 juli dus zonder extra belasting!

Meer weten over schenkingen aan goede doelen? Neem deel aan de digitale infosessie "Neem een goed doel op in je testament" op donderdag 12 november. Ann Maelfait, juridsich expert in erfrecht met een bijzondere expertise in de begeleiding van families, zal de recente wetswijzigingen in mensentaal uitleggen.

Om deel te nemen stuur je een mailtje naar freya.van.langenhove@similes.be.

Het duolegaat

Het blijft mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.

Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Het is daardoor best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had.

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal een duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst.

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duolegaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen. Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen.

Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Heb je vragen?

Neem contact op met Similesmedewerker Freya Van Langenhove, zij helpt je graag verder!

Mail Freya