De kroon op 50 jaar vrijwilligerswerk

Vandaag – 20 november - bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat mag en zal gevierd worden!

Similes is ontstaan uit het engagement van families die elkaar ontmoetten in de cafetaria van de zorginstellingen waar hun kwetsbare familielid vaak een leven lang verbleef. De gedeelde verontwaardiging over het gebrek aan zorg op maat en de nood aan de erkenning van het familieperspectief lagen aan de basis van de oprichting van onze vereniging. Hoewel zorg en samenleving in de decennia die volgden ingrijpend veranderd zijn, blijft onze missie in essentie onveranderd.

De manier waarop we onze missie vormgeven evolueert natuurlijk met de tijd. Dankzij de inzet van meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers en enkele toegewijde en bekwame medewerkers kunnen wij op vele plaatsen in Vlaanderen activiteiten aanbieden die ondersteunend en verrijkend zijn voor leden en geïnteresseerden.

Onze Similes-vrijwilligers zijn vrij uniek. Zelf zijn ze nauw betrokken bij een familielid of naaste met een psychische aandoening. Ze toetsen hun ervaring aan die van anderen en groeien zo uit tot familie ervaringsdeskundigen. Ze zetten hun ervaring en expertise in om andere families te ondersteunen en om te wegen op samenleving en beleid. Met hun vrijwilligerswerk zijn ze echte hulp- en hoopverleners voor families die minder ver staan in herstel. Onze Similes-vrijwilligers vormen daarom echt de kroon op ons familiegericht werk. Die gedachte dragen we een jaar lang uit met ons feestlogo. We zetten de kroon op 50 jaar vrijwilligerswerk!

Heel wat leden hebben nog levendige herinneringen aan het pionierswerk van Similes in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Wie minder lang lid is van onze vereniging, is wellicht nieuwsgierig naar de inzet van eerdere generaties. Het maartnummer van ons ledenblad wordt een heus verjaardag-nummer met een terugblik op belangrijke strijdpunten en verwezenlijkingen.

Ons werk is niet af. Onze zorgen blijven groot. Onze plannen blijven onuitputtelijk.

Maar vandaag gaat onze grote dankbaarheid uit naar alle leden en vrijwilligers die helpen om van Similes blijvend de warme familievereniging te maken die ons allen met elkaar verbindt.

Warme groet,

Annemie Roppe

Voorzitter