De triade

In de triade of trialoog gaan de persoon met de psychische kwetsbaarheid, de hulpverlener en jij als familielid samen het gesprek aan.

Driegesprek

De Gespreksdriehoek

De Gespreksdriehoek is een hulpmiddel om het gesprek tussen cliënt, familie en hulpverlener te ondersteunen. Door tijd en ruimte te maken voor de beleving van wat de andere partij als cruciaal ervaart, heeft iedereen rond de tafel het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt. Zo wordt het gemakkelijker om de volgende stap te zetten. Dat komt de behandeling ten goede.

download de gespreksdriehoek

Samenspraak

De Samenspraakfiche

Zitten alle partijen op dezelfde lijn: de patiënt, zijn familie, de hulpverleners? Wat verwacht jij? En wat verwachten de anderen van de zorg?

De Samenspraakfiche kan je gebruiken om te overleggen over de zorg. Ze is een leidraad die zorgvragers, mantelzorgers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als gelijkwaardige partners. De fiche maakt een inventaris van zaken waar alles goed loopt, een gesprek nodig is en een partij informatie of advies vraagt of wil geven.

Hoe?

Zowel de mantelzorger, de zorgvrager als de professionele hulpverlener kan het initiatief nemen voor een overleg. Iedereen vult ter voorbereiding de fiche in en brengt die mee naar het overleg.

Wat?

De thema’s die op de fiche aan bod komen zijn: huishouden en wonen • zorg en hygiëne • zorg in de toekomst • dagbesteding en ontspanning • administratie • sociale relaties • steun voor mantelzorgers

Waarom?

De fiche invullen

  • zorgt ervoor dat je weet wat iedereen wil en nodig heeft
  • toont hoe iedereen de zorgsituatie ervaart
  • leidt tot nieuwe oplossingen
  • zorgt voor een betere verdeling van de taken
  • stimuleert een gesprek, nu of in de toekomst

download de fiche