Welkom bij Café P

Na een intense 'familiewerking', samenwerking tussen de kring Similes Waas en Dender regionaal, en het PC Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas, werd er een werkgroep gevormd rond de oprichting van een 'Praatcafé Psychose'. Vanuit de stad was er ook al jaren de wens om een psychose praatcafé op te richten.

Met een aantal zorgverleners vanuit Sint-Hiëronymus en 3 vertegenwoordigers van Similes, werd een actieplan opgemaakt en werden alle aspecten onder de loep genomen. Andere instanties uit de zorg besloten hun medewerking te verlenen, en er werd een stuurgroep samengesteld.

Het thema voor het openingsmoment  op 22 maart werd vastgelegd: “Mijn isolement en ik”

En de latere bijeenkomsten zouden volgen in de oneven maanden, met uitzondering van de maand juli. Opvallende, kleurige affiches werden door de deelnemende partners verspreid. De affiche was ook te vinden op de website van Similes, van Sint-Hiëronymus e.a.

Voorziene verloop van de avond: getuigenis van een volwassen cliënt, zelf papa, en van een vader, die sinds jaren geconfronteerd is met de psychische kwetsbaarheid van zijn dochter. Ze werden geruggesteund, de cliënt vanuit SH en de ouder vanuit Similes. 

Cafep2

Eindelijk is het zover: een trendy en gastvrije locatie, Brasserie Koek en Ei in het centrum van de stad, mét parkeerplaats. Tafels stonden klaar voor 8 personen met een bloemetje en een snackje, micro’s en versterker, een bar met koffie en andere drankjes, en de taken waren goed verdeeld. We hadden geen idee hoeveel mensen we mochten verwachten . .

Rond 19u30 werden we al snel overrompeld door de 80 of meer familieleden, cliënten en zorgverleners. De volle zaal versterkte het gevoel dat we al hadden: het zal goed zijn! . . .

De eer om deze eerste bijeenkomst te modereren viel te beurt aan Dr. Jeroen Kleinen, een grote promotor van de inbreng van de familie. De getuigenissen waren eerlijk en aangrijpend. Er volgde een debat in de grote groep, en daarna werd nog een halfuurtje nagepraat in kleinere groepjes. Besloten werd om de volgende keer meer belang te hechten aan het napraten.

Intussen hebben we een tweede Café-P gehad op 10 mei, met als thema “De werking van mobiele teams”.  Weer was de affiche een eyecatcher en was het thema even zorgvuldig voorbereid. De opkomst was weer groot. Ditmaal was de moderator Vanessa De Roo, netwerkcoördinator van de regio ADS.

VDIP (Vroeg-Detectie en Interventie bij Psychiatrische stoornissen) en de mobiele teams voor langdurige zorg (MTLZ) en Acute Zorg (MTAZ) werkzaam in de regio : Aalst, Sint-Niklaas-Dendermonde, stelden zichzelf voor.

Zij lichtten hun werking toe aan de hand van presentaties en getuigenissen van zorgverleners en cliënten, telkens meer dan één cliënt en meer dan één zorgverlener. Dit werd erg geapprecieerd. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meest prangende vragen : hoelang zijn de wachtlijsten en is de zorg op alle plaatsen even aanwezig? Ik meen begrepen te hebben dat men zich wil toespitsen op de stedelijke kernen. Blijven de landelijke gemeentes dan in de kou staan ?

Dit probleem terzijde gelaten gingen velen naar huis met hoopvolle gevoelens. Enkelen bleven nog nagenieten van elkaars gezelschap bij een drankje en staken hier en daar nog wat  informatie op.

Wij hopen dat mensen voor wie de confrontatie met psychische kwetsbaarheid nieuw is, met deze formule vertrouwen kunnen opdoen in de zorgverlening en zo gemakkelijker tot bij de gepaste zorg kunnen geraken. Even anders gesteld: er is dringend nood aan meer zulke initiatieven!