Van gevangenis naar zorg

Te Gek!? start op 21 april 2018 een nieuwe campagne rond het thema internering onder de naam 'Van Gevangenis naar Zorg'. Ze lanceren de campagne met een groot fietsweekend. Wij springen graag mee achterop hun fiets!

In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering waardoor heel wat vooroordelen en misverstanden blijven bestaan. Te Gek!? wil met de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' een licht werpen op de verschillende aspecten van internering: Wat is internering precies? Wie zijn deze mensen? Wat gebeurt er met hen? Wat na een periode van internering ?

Ze zetten de vele uitgebouwde zorgtrajecten voor deze mensen in de kijker, proberen ze beter bekend te maken en te laten zien hoe de hedendaagse zorg er uitziet.

Internering is een beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur voor een persoon die een misdrijf heeft gepleegd, maar die door zijn psychische kwetsbaarheid onvoldoende in staat is om zijn daden te controleren. De rechter beslist om iemand te interneren met als doel de maatschappij te beschermen én de nodige zorg en begeleiding te voorzien zodat die persoon later terug een plaats in de maatschappij kan innemen.

Actieve familiewerking rond internering 

Binnen onze werking gaat er bijzondere aandacht naar de specifieke noden van mensen wiens familielid geïnterneerd is. Familieleden zitten met tal van vragen, bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de kwaliteit van aangepaste zorg, juridische aspecten, ... Gezien het taboe dat er rust op internering, kunnen ze vaak moeilijk met hun vragen en gevoelens terecht binnen de eigen sociale omgeving. Voor geïnterneerden is familie dan weer vaak de enige schakel met de wereld buiten de gevangenis, het psychiatrische ziekenhuis of de voorziening waar ze verblijven.

Familieleden kunnen dagelijks terecht bij onze luistervrijwilligers van de Luisterlijn 016 244 200. Ze kunnen ook deelnemen aan lotgenotencontact binnen een van de drie kringen die specifiek werken rond internering.

Dit jaar kaderen onze regionale activiteiten voor families van geïnterneerden onder de Te Gek!? campagne 'Van Gevangenis naar Zorg'.

Op onze agenda

 • zondag 22 april 2018
  Iedereen kan kennismaken met onze werking tijdens het !Te Gek!?-campagneweekend van ‘gevangenis naar zorg’ op de infostanden van Similes op de domeinen van UPC Sint-Kamillus, OPZC Rekem en het Museum Dr. Guislain.
 • zaterdag 26 mei 2018
  Infomoment van 10u-13u in UPC Sint-Kamillus rond de nieuwe wetgeving van internering met aansluitend een gespreksbijeenkomst voor familieleden.
 • zaterdag 27 oktober 2018
  Familiedag internering- Een warme ontmoeting tussen familieleden. Meer informatie volgt.
 • zaterdag 24 november 2018
  Infomoment van 10u-13u in het justitiehuis in Leuven over het hulpverleningsaanbod internering in Vlaams-Brabant met aansluitend een gespreksbijeenkomst voor familieleden.

Dit najaar gaan we in ons ledenmagazine uitgebreid in op het thema internering.

Te Gek Vangevangenisnaarzorg 72Dpi

Meer info over de campagne vind je op www.vangevangenisnaarzorg.be.