Studie over de burgerparticipatie van psychisch kwetsbare personen

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, voert een studie uit naar de burgerparticipatie van personen met een verstandelijke en/of psychische kwetsbaarheid. Dit gebeurt in het kader van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen van 2018 en de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019.

Uniastudie

Artikel 29 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake rechten van personen met een handicap legt vast dat personen met een verstandelijke of psychische kwetsbaarheid het recht hebben om deel te nemen aan het politieke leven. Dit houdt ook het recht in om te stemmen en verkozen te worden. Maar in praktijk is er veel meer inspanning nodig dan enkel het recht op papier te hebben.

Personen met een psychische kwetsbaarheid hebben andere drempels te overwinnen dan personen met een fysieke handicap, zoals de toegankelijkheidsproblemen van een stemlokaal. Psychisch kwetsbare personen ondervinden vaak moeilijkheden om hun stemrecht uit te oefenen omdat ze een gebrek hebben aan ondersteuning, aan toegankelijke informatie, aan een omgeving die is ingelicht, of gewoon omdat ze onbekwaam geacht worden om te stemmen.

Unia wil nu aan de hand van een studie in kaart brengen welke drempels deze personen en hun omgeving ervaren bij de uitoefening van hun stemrecht. En daarvoor hebben ze input nodig van psychisch kwetsbare personen én hun omgeving. Om aan de nodige informatie te geraken, organiseren zij focusgroepen, een plaats om ervaringen te delen en problemen aan te kaarten.

Heb je een familielid met een psychische kwetsbaarheid en ben je bereid in een focusgroep je ervaringen te delen? Neem dan contact op met Tine Anseel ( tine.anseel@unia.be of tel 02 212 30 54) en schrijf je in. De inbreng van familieleden over de deelname aan verkiezingen van hun psychisch kwetsbaar familielid ( en de moeilijkheden ervan) is nuttig voor het onderzoeksproject en in een later stadium voor de aanbevelingen.

Praktische info

  • Wanneer? Vrijdag 8 maart om 14u00
  • Waar? Koningsstraat 138, Brussel
  • Deelname gratis met kilometervergoeding
  • Inschrijving tine.anseel@unia.be of tel 02 212 30 54

Meer informatie over de studie lees je hier.