Similes genomineerd voor Open Minds Awards

Leuk nieuws! Onze vaardigheidstraining voor familieleden ‘Omgaan met borderline’ werd genomineerd voor de Open Minds Awards! Nu is het aan het grote publiek om te stemmen en dat kan tot 7 november. Als je dus nog wat kieskriebels in je vingers over hebt na de verkiezingen, kan je ons een groot plezier doen door mee te stemmen. Je vindt ons terug onder de categorie 'Mijn zorg is betekenisvol': http://bit.ly/2pPGbPb

Wat zijn de Open Minds Awards?

Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Met het uitreiken van de eerste ‘Open Minds Awards’ wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. "We willen zorginnovatie stimuleren en het leren van elkaar."

Deze award richt zich op projecten en innovaties die een duurzame verbetering van kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg nastreven door een verbetering van de zorgpraktijk. De projecten moeten ook betekenisvol zijn voor patiënten en hun context. Patiënten en hun context dienen maximaal betrokken te worden in deze innovaties.

Similes werd met de vaardigheidstraining voor familieleden ‘Omgaan met borderline’ genomineerd binnen de categorie 'Mijn zorg is betekenisvol'.

Omgaan met borderline

Similes heeft een lopend project in samenwerking met PZ Duffel. Samen bouwden we een vaardigheidstraining uit voor familieleden van personen met borderline.

De vaardigheidstraining wil tegemoet komen aan hun noden en behoeften rond samenleven met een persoon met borderline. Via informatieverstrekking en lotgenotencontact beoogt men de vaardigheden van familieleden te vergroten en versterken. Op die manier verbetert zowel het welzijn van de familie als van de patiënt.

De persoonlijkheidsproblematiek borderline, confronteert en daagt uit. Net zoals de patiënt, staan ook familieleden voor een ingrijpend en complex verandering- en verwerkingsproces waarin ieder zijn weg moet zoeken.

Familieleden hebben in die zin een dubbele rol:

  • Als bondgenoot in het herstelproces van de persoon met borderline
  • In regie van een eigen herstelproces
Openmindsawards

Wat houdt de training precies in?

De training wordt tweemaal per jaar gegeven en omvat 8 sessies van telkens twee uur. De trainer en co-trainer zijn professionele en ervaren hulpverleners die zich hebben gespecialiseerd in de Dialectische Gedragstherapie en/of in de Systeemtherapie. Het accent van de training ligt op het actief aanleren van een aantal skills om het gedrag van een naaste met borderline beter te kunnen hanteren en de band te verstevigen.

Deze skills zijn gebaseerd op een aantal vaardigheden uit de Dialectische Gedragstherapie. Inhoudelijk bestaat de training uit drie grote luiken: psycho-educatie, grenzen en zelfzorg.

  • Psycho-educatie: wat is borderline, hoe ontstaat borderline, welke wisselwerking bestaat er tussen het borderline-gedrag en gedrag van de omgeving, hoe kan je door toepassen van validatie en het regelen van de eigen emoties de relatie met je familielid verbeteren,…
  • Grenzen: hoe stel je duidelijke grenzen, hoe bewaak je je grenzen, hoe kan je grenzen hanteren in (ernstige) crisissituaties, hoe stel je een noodplan op met je familielid,…
  • Zelfzorg: hoe bekom je een evenwicht tussen zorgen voor je familielid en zorgen voor jezelf, hoe geef je jezelf het recht om je eigen leven uit te bouwen (ook los van je familielid), wat kan je doen als je zelf extra ondersteuning nodig hebt,…

Toekomstplannen

Gezien de effectiviteit van de training willen de partners deze training verspreiden over heel Vlaanderen. Deze uitbreiding houdt in dat er engagementen met nieuwe partners zullen worden aangegaan. Om dit te kunnen realiseren is extra vorming voor nieuwe partners noodzakelijk. Dit vergt echter tijd en middelen. De prijs helpt ons om deze partnerschappen aan te gaan.

Huidige achterban van de training

CGG De Pont en PZ Duffel zijn belangrijke partners in dit project. PZ Duffel leidt trainers en co-trainers op in de Dialectische Gedragstherapie (DGT) om een kwalitatieve training te kunnen aanbieden. Daarnaast organiseert CGG De Pont twee maal per jaar de vaardigheidstraining (gebaseerd op DGT) voor familieleden ‘omgaan met borderline’ (voorjaar en najaar).

Verder bieden beide partnes een locatie aan om deze trainingen te kunnen laten doorgaan.

Similes zorgt als partner voor de structurele communicatie over de vaardigheidstraining aan familieleden. Hieropvolgend maken we de noden van de familieleden kenbaar en is de idee gegroeid om de familieleden zelf ook te trainen door hen een aantal DGT sessies aan te bieden, net zoals bij patiënten. Tot slot wil Similes op termijn een kwalitatief vervolgaanbod van de training garanderen. Zo willen we thematische praatgroepen rond borderline (kringen), die infomomenten en lotgenotencontact (18+) aanbieden aan familieleden, uitbreiden over heel Vlaanderen.

Openmindsawards Nieuws

Om onze droom waar te maken hebben we jou hulp nodig. Als je dus nog wat kieskriebels in je vingers over hebt na de verkiezingen, kan je ons een groot plezier doen door mee te stemmen. Je vindt ons terug onder de categorie 'Mijn zorg is betekenisvol'.

Stemmen