Similes digitaal te gast bij koningin Mathilde

Iedereen zoekt nieuwe manieren om contact te houden met de wereld buiten … ook het koningshuis! Op dinsdag 28 april had onze directeur Veerle Aendekerk op vraag van het Paleis een videocall met … koningin Mathilde. De koningin trok ruim drie kwartier uit voor dit gesprek.

Eerst wilde ze weten hoe onze leden het stellen onder de huidige omstandigheden en met welke bijzondere uitdagingen families nu worden geconfronteerd. Veerle stelde haar de resultaten voor van onze online ledenbevraging en bracht verslag uit over het online lotgenotencontact dat sinds kort drie keer per week plaatsvindt.

Koningin Mathilde

De koningin toonde veel begrip voor de moeilijke situatie van gezinnen waar de zorgbelasting groter is dan ooit. Ze informeerde naar de beleving van ouders, partners, kinderen, zussen/broers en naar de manier waarop de hulpverlening zich nu organiseert. Veerle wees op het belang van de heropstart (in veel gevallen) van initiatieven voor patiënten en op de noodzaak van een goede ondersteuning van de mantelzorgers als informele zorgpartner. Daarna vroeg koningin Mathilde door naar de situatie van patiënten in opname. Veerle wees erop dat de nood aan persoonlijk contact tussen families en hun opgenomen familielid groot is. De koningin bleef stilstaan bij de manier waarop ziekenhuizen dat nu aanpakken, en bij wat mogelijk is de komende weken en maanden.

Zij wilde ook weten hoe Similes werkt, voor de coronacrisis en nu. Veerle vertelde over de inzet van vrijwilligers om de ontmoeting onder lotgenoten mogelijk te maken. En over onze inspanningen om de noden van families aan te kaarten in organisaties en binnen de netwerken Psy 107.

De koningin sprak de wens uit dat de huidige omstandigheden zullen bijdragen tot een grotere erkenning van de noden van families in geestelijke gezondheidszorg. Ze wees erop dat een groot aanpassingsvermogen gevraagd wordt van mensen. Eerst moesten we leren leven met de beperkte contactmogelijkheden, online communicatie, … Binnenkort is er wellicht een nieuwe angst om ons opnieuw onder de mensen te begeven. Ze realiseert zich dat de impact van de coronacrisis nog lange tijd op families zal wegen.

Koningin Mathilde betuigde haar steun aan al onze leden en vroeg Veerle om deze boodschap te delen: Bravo voor jullie moed en volharding!