Gezocht: vrijwillige bewindvoerders Limburg

SPIL en Similes zijn op zoek naar sociaal bewogen mensen! Mensen die begaan zijn met het welzijn van anderen. Mensen die bereid zijn om voor personen met een psychische kwetsbaarheid de bewindvoering op te nemen.

Wat is bewindvoering?

Wanneer een meerderjarig persoon niet meer in staat is zijn goederen te beheren en/of op te komen voor zijn persoonlijke belangen, voorziet de wet in de mogelijkheid om voor deze persoon een bewindvoerder aan te duiden. Bij voorkeur wordt een familielid of vertrouwenspersoon aangesteld door de vrederechter. Wanneer deze familiebetrokkenen niet ter beschikking zijn, duidt de vrederechter een advocaat of een door Similes opgeleide vrijwilliger aan als bewindvoerder.

Juridischadvies

Waarom vrijwillige bewindvoerders?

Vrijwillige bewindvoerders bieden een familiale aanpak en hebben aandacht voor inspraak en overleg. Hun streefdoel is een mooie samenwerking uit te bouwen met de beschermde persoon en zijn omgeving. Het welzijn van de kwetsbare personen staat voorop. Met dit project zorgen SPIL, het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg in Limburg, en Similes samen voor een aan aanbod van vrijwillige bewindvoerders in Limburg.

We zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten als geëngageerde vrijwillige bewindvoerder in regio Limburg.

Opleidingstraject

Voor kandidaat bewindvoerders die na het individuele kennismakingsgesprek het engagement aangaan, bieden we een uitgebreid opleidingstraject over bewindvoering.

Vormingsmodules

In de maanden september en oktober vinden drie vormingsmodules plaats waarin de kandidaat bewindvoerders wegwijs worden gemaakt in de wetgeving rond bewindvoering én de sociale kaart. Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve skills die nodig zijn om een goede bewindvoerder te zijn. Later in het vormingstraject wordt een boekhoudkundig pakket aangeboden.

7 september 2018 – Module 1 “Wetgeving bewindvoering”

13u00: onthaal
13u30: toelichting beleid inzake de aanstelling van bewindvoerders door Chris Huysmans
13u45: wetgeving inzake bewind (deel 1) door Dirk Scheer
15u45: pauze
16u00: wetgeving inzake bewind (deel 2) door Dirk Scheers
17u30 – 18u00: vragenronde

28 september 2018 – Module 2 “Praktische behandeling dossiers bewind en organisatie kantoor”

13u00: onthaal
13u30: gedragscode en kwaliteitsvereisten bewindvoerders door Chris Huysmans
13u45: dossieropstart en opvolging door Caroline Kriekels en Walter Niewold
15u45: pauze
16u00: verslaggeving en begroting kostenstaat door Caroline Kriekels en Walter Niewold
17u30 – 18u00: vragenronde

19 oktober 2018 – Module 3 “Medische en sociale omkadering bewind”

13u00: onthaal
13u30: inleiding door Chris Huysmans
13u45: wet op patiëntenrechten, individueel traject beschermde persoon en overzicht aanvullende rechten en uitkering
15u45: pauze
16u00: communicatievaardigheden en getuigenissen van beschermde personen, hulpverleners en familieleden in samen werking met partners in de geestelijke gezondheidszorg
17u30 – 18u00: vragenrond

Intervisie

Twee keer per jaar zal er een intervisie plaatsvinden met als hoofddoel ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we het vormingsaanbod beter afstemmen op de noden van de vrijwilligers.

Getuigenismich3 Web

Interesse?

Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek op vrijdag 31 augustus 2018 waar het vrijwilligerswerk als bewindvoerder verder zal worden toegelicht.

Schrijf je hier in, ten laatste vóór zaterdag 25 augustus 2018.

Meer info

Kan je verkrijgen via tel 011 237 299 of vrijwilligebewindvoering@limburg.be.