Geef onze goede voornemens een duwtje!

Met jouw gift zetten we ervaring om in deskundigheid

Goede voornemens? Daar doen wij maar al te graag aan mee! Met Kerst en nieuwjaar in zicht, bruisen wij al van ambitie voor het volgende jaar: laagdrempelig inspelen op noden van naastbetrokkenen, onze luisterlijn op dagelijkse basis bemannen met empathische vrijwilligers, nieuwe gespreksgroepen opstarten, zichtbaar aanwezig zijn binnen en buiten de geestelijke gezondheidssector.

Helaas zijn goede voornemens alleen niet genoeg. Om ze ook echt in daden om te zetten, hebben we middelen nodig. Met extra middelen uit giften zouden we nog zoveel meer mensen in nood kunnen bereiken, en zoveel meer steun kunnen bieden.

Gift


Met jouw gift kunnen wij:

  • boeiende sprekers uitnodigen
  • onze vrijwilligers nog beter vormen
  • de publieke opinie nog beter sensibiliseren
  • inzetten op actieve samenwerking met hulpverlening
  • de ervaringskennis van onze leden beter uitwerken in een boeiend aanbod voor families

Help jij ons om onze goede voornemens in daden om te zetten? Stort dan nog dit jaar een gift op rekeningnummer (IBAN) BE71 0011 0730 0769 (BIC) GEBABEBB van Similes met vermelding ‘gift’. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Heb je vragen of suggesties over hoe je Similes kan steunen met acties, ook vanuit organisaties en ondernemingen? Neem dan contact op met onze directeur Veerle Aendekerk via veerle.aendekerk@similes.be.