Inschrijvingen voor Familietrefdag volzet!

Woohoo, het aantal deelnemers van onze trefdag heeft zijn limiet bereikt! Inschrijven is dus helaas niet meer mogelijk.

Maar niet getreurd, je kan ons op de voet blijven volgen, aan andere activiteiten deelnemen,... En volgend jaar zijn we er weer met een heuse familietrefdag!

Familietrefdag - zaterdag 16 november 2019

Hoe zet jij in op herstel?

Het is moeilijk om je evenwicht te bewaren wanneer een familielid of iemand uit je naaste omgeving kampt met een psychische aandoening. Je wordt geraakt door de symptomen en de effecten van de aandoening. De onderlinge relatie met je familielid kan veranderen. Je staat voor een zoektocht naar de juiste hulp. Je krijgt onvoldoende steun uit je omgeving omdat je daar nog al te vaak op vooroordelen botst. Je zit met veel vragen over hoe het verder moet.

De herstelvisie van Similes heeft aandacht voor jouw rol in het herstelproces van je familielid en voor je zoektocht naar een nieuwe balans in je eigen leven.

Trefdag2019

Tijdens deze trefdag verken je hoe jij je hersteltraject in handen kan nemen.

Je ontmoet lotgenoten en de vrijwilligers en medewerkers van Similes. Je leert elkaar, Similes en jezelf beter kennen. Je kan je batterijen opladen.

Na een prikkelende uiteenzetting door Stefaan Baeten, algemeen directeur van PC Sint-Hiëronymus en zelf ervaren familiebetrokkene, volgen workshops waarin je zelf aan de slag gaat.

Zo eindig je de dag met nieuwe energie, warme contacten en met nuttige inzichten die je meteen kan toepassen in jouw leven.

Programma

9u30
Onthaal

10u00
Verwelkoming door Veerle Aendekerk, algemeen directeur Similes. Introductie door Stefaan Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus.

12u00
Lunch


13u00 - 14u30
Workshop 1

14u45 - 16u15
Workshop 2

16u15
Afsluiter met een glaasje

Overzicht workshops

ZELFZORG

13u00
Onder begeleiding van
Anneke Coppens

‘Enkel wie goed voor zichzelf zorgt, kan goed (blijven) zorgen voor een ander’. Het klinkt heel logisch … en toch is het niet evident om in de praktijk te brengen. Tijdens deze workshop zoemen we in op ons zelf-zorgend vermogen. We bekijken samen wat zelfzorg inhoudt, waarom het specifiek voor ons extra belangrijk is, en wat er ons dan toch soms van weerhoudt om goed voor onszelf te zorgen.

Juridischadvies

HERSTEL BETER BEGRIJPEN EN KWALITEIT VAN LEVEN (HER)WINNEN

13u00
Onder begeleiding van
Marleen Van Staey

Wat zijn sleutelelementen die een herstelproces laten lukken? Als uitgangspunt wordt gekozen voor ‘CHIME’. (CHIME is acroniem van Connectedness, Hope and optimism about the future, Identity, Meaning in life, Empowerment). Tijdens de workshop wordt geëxploreerd, vertrekkend vanuit ieders eigen ervaringen, in hoeverre kennis over CHIME, ons kan helpen om voor ons familielid met psychische kwetsbaarheid én voor onszelf, herstel te bevorderen.

Wiezorgtpraatmee2

DE SAMENSPRAAKFICHE

14u45
Onder begeleiding van
Marianne Claeys

Als mantelzorger van een psychisch kwetsbaar persoon weet je hoe moeilijk het is om in gesprek te gaan met je naaste. Professionele hulpverleners zijn bovendien vaak moeilijk te bereiken. Je mist ondersteuning en je weet niet goed waar te beginnen om deskundig advies op maat te bekomen. Daarom gaf het ‘Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ de opdracht om een instrument te ontwikkelen om de relatie tussen cliënten, mantelzorgers en professionals te versterken. Vanuit Similes zijn we zeer verheugd en trots op de inspraak die we kregen bij de ontwikkeling van de ‘Samenspraakfiche’. Deze fiche is gebruiksklaar en kan nu verspreid worden. We gaan uitgebreid in op het ontstaan en gebruik van de fiche.

MAG IK IETS VRAGEN? WAT TE VERWACHTEN IN CONTACTEN MET DE HULPVERLENING

14u45
Onder begeleiding van
Greet Pauwels

Je familielid worstelt met een psychische kwetsbaarheid en krijgt, gelukkig, professionele hulp. Jij blijft je natuurlijk wel betrokken voelen. Je bent immers familie en vervult misschien een zorgrol. Je wil de dingen begrijpen. Je bent bezorgd. Je wil weten hoe het verder moet. Maar wanneer je vragen stelt aan de hulpverlening, krijg je niet altijd antwoorden. Hoe komt dat toch? In deze sessie krijg je meer duidelijkheid over de wetgeving die hier een belangrijke rol in speelt (o.a. beroepsgeheim). We maken een praktische vertaling naar wat dat concreet betekent voor jou als familielid en wat je wel en niet mag verwachten. Er zijn beperkingen, maar ook mogelijkheden. Met de aangeboden inzichten, tips en handvaten sta je sterker in je contacten met de hulpverlening.

Injevereniging

SAMEN WEL IN ONS VEL, WERKT ALS EEN GEZELSCHAPSSPEL

13u00 deel 1
14u45 deel 2

Onder begeleiding van
Lieve Willems

Samenleven is niet altijd eenvoudig. Zeker niet in een gezin met iemand die psychisch kwetsbaar is. Hoe kan je erover waken dat je eigen noden niet ondergesneeuwd raken en dat je toch een betrouwbare mantelzorger bent? Lieve Willems ontwikkelde een “samenleef-GPS” die herstel- en oplossingsgericht is…een eenvoudig taalmodel met spelregels die snel aan te leren zijn. Deze GPS geeft ook houvast in het gesprek met hulpverlening. Het helpt om in ons kracht te blijven en respectvol met elkaar te communiceren. Zo krijgt onze oproep “wie zorgt, praat mee” een heel concrete invulling.

WEGWIJS BINNEN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

13u00
14u45

Onder begeleiding van
Hilde Vanderlinden

Wanneer je binnen je familie met psychische problemen wordt geconfronteerd, start een moeilijke zoektocht. Je wil weten wat er aan de hand is. En dan stelt zich meteen de volgende vraag. Bij wie kan ik terecht? De sector van de geestelijke gezondheidszorg zit behoorlijk complex in mekaar. Hoe werkt een psychiatrisch ziekenhuis? Waar staan al die afkortingen voor (PC, CAW, CGG, PAAZ, …)? Wat met crisissituaties? Bestaat er psychiatrische hulp aan huis? Tijdens deze workshop verkennen we hoe jij als familielid de weg kan vinden in het hulpverleningslandschap.

Praktische info

Uur
10u00 tot 17u00. Onthaal vanaf 9u30

Locatie
CGG De Pont, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

Deelnameprijs
€ 10 voor leden van Similes
€ 40 voor niet-leden
gratis voor Similesvrijwilligers

Meer info
tel 016 244 201
info@similes.be