*GEANNULEERD* Suïcidepreventie

  • 19.05.2020 van 20:00 tot 22:00 | Antwerpen (prov.)

Deze activiteit kan door de coronamaatregelen niet doorgaan.

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) verzorgt uiteenzettingen over suïcidepreventie in de praktijk, op maat van verschillende doelgroepen. Jo Tambuyzer, psycholoog en preventiewerker in CGG De Pont zal in deze uiteenzetting verschillende aspecten aan bod laten komen. Hoe krijg je Inzicht in motieven voor suïcidaal gedrag? Welke signalen zijn te herkennen? Hoe ga je in gesprek met een persoon met suïcidale gedachten?

Locatie

De Schijf
Lijsterstraat 2-4
2800 Mechelen