Herstel als antwoord op euthanasie?

  • 04.02.2020 van 19:45 tot 22:00 | Vlaams-Brabant

Niet iedereen kiest daadwerkelijk de weg van euthanasie na het doorlopen van de volledige procedure. Hebben zij dan een soort tweede adem gevonden om alsnog voor het leven te kiezen? Kan vanuit het nieuwe herstelgerichte denken binnen de psychiatrie net aan mensen die niet meer willen leven een alternatief geboden worden? Een uniek pilootproject onder de vorm van een herstelwerkgroep - specifiek voor mensen met een euthanasievraag omwille van ondraaglijk psychisch lijden - lijkt op dat vlak een verschil te kunnen maken.

Locatie

PZ Sint Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

Gastspreker

Ann Callebert, klinisch psycholoog en ervaringsdeskundige herstelvisie

Deelnameprijs

€ 3 voor leden van Similes
€ 5 voor niet-leden

Inschrijving & Meer info

similes.grimbergen@gmail.com
of tel 053 66 37 20