*GEANNULEERD* Empowerment

  • 17.06.2020 van 19:30 tot 21:45 | Oost-Vlaanderen

Deze activiteit kan door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Personen met borderlineproblematiek hebben vaak een lange weg te gaan om te komen tot een bevredigend leven waarbij ze zich verbonden voelen met andere mensen, hun (gedeelde) verantwoordelijkheden opnemen en een gevoel van zinvolheid ervaren. Een belangrijke factor in dit proces is empowerment.
Empowerment betekent dat iemand de regie van zijn leven (terug) in handen neemt en controle krijgt over zijn situatie en omgeving. In de literatuur (Leamy) hierover lees je: empowerment behelst het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen, controle krijgen over het leven dat men wil leiden en de focus leggen op sterktes en kwaliteiten. De omgeving kan zijn steentje bijdragen in het empoweren van de kwetsbare andere. Hoe kunnen wij als dicht betrokkene dit empowerproces voeden en steunen? Je bent welkom om je gedachten hierover te delen en uit elkaars ervaringen te leren.

Locatie

Abdij Drongen
Drongenplein 26
9031 Drongen
vergaderlokaal Similes

Begeleiding

Leen Cool, vrijwillig medewerker Similes