Bewindvoering: nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie

  • 21.03.2019 van 13:30 tot 17:00 | Brussel

Hoe ondersteunt de sociale sector personen die niet (meer) in staat zijn om zichzelf te beschermen? Kennen hulpverleners de juridische instrumenten? Kennen juristen het beschikbare zorgaanbod? Wat kan Vlaanderen doen om alle betrokkenen goed te ondersteunen?

SAM, steunpunt Mens en Samenleving voerde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen bij een onbekwaamverklaring. SAM werkte daarvoor samen met onder andere het Meldpunt Bewindvoering, Similes, Gezin en Handicap, DOP West-Vlaanderen, het Vlaams patiëntenplatform, vrederechters en advocaten-bewindvoerders. We organiseerden vier focusgroepen voor professionelen en hadden gesprekken met patiëntenorganisaties.

Op dit slotevenement presenteren we de bevindingen. Welke ondersteuning is er nodig in de inschatting van onbekwaamheid en de organisatie van een beschermingsstatuut? Wanneer is een rechterlijke tussenkomst nodig? Wie kan wat opnemen bij de concrete uitvoering van het bewind? Hoe kan een persoonlijke aanpak van bewindvoering versterkt worden?

De beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit dit onderzoek worden voorgelegd aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Voor de federale aspecten volgt ook minister van Justitie Koen Geens de resultaten op.

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

Programma

14u00
Verwelkoming door Martine Van Geyt, directeur SAM vzw
Tim Wuyts (UHasselt, kabinet Geens) licht de nieuwe wet en de achtergronden toe
Min Berghmans (stafmedewerker bij SAM) presenteert de vaststellingen uit het onderzoek

14u30
Panelgesprek met Geert Dhaene (DOP West-Vlaanderen), Martine De Moor (Similes), Luc Goutry (meldpunt bewindvoering), Lief Vanbael (Gezin en Handicap), Sylvie Van Gastel (advocaat-bewindvoerder), Joëlle Colaes (korpschef vrederechters Antwerpen)

16u00
Beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek (Min Berghmans)

16u30
Reactie door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Deelnameprijs

gratis

Inschrijving

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.