Webinars over kinderen met autisme (ASS)

Wil je graag meer weten over autisme en alles wat daarbij komt kijken? We bieden dit najaar meerdere webinars aan over kinderen met ASS en de impact op hun omgeving.

Mensen met autisme hebben vaak problemen met communicatie en sociale interactie. Daarenboven hebben ze het onder andere ook vaak moeilijker met flexibel denken, bewegen en handelen. Het grootste probleem is niet zo zeer autisme zelf, maar wel de samenleving die niet aangepast is aan het ‘anders’ zijn van personen die zich op het (brede) autisme spectrum bevinden. Dit zorgt ervoor dat mensen met autisme zich in een psychisch kwetsbare positie bevinden.

Om kinderen met autisme alle kansen te geven, is het daarom nodig om vanaf het prille begin de nodige aandacht te schenken aan het ‘anders zijn’ van deze kinderen. Het is belangrijk om te focussen op het ‘leren begrijpen’ in plaats van het ‘proberen veranderen’.

We lichten tijdens 4 webinars verschillende thema's toe die kunnen helpen om kinderen met autisme beter te begrijpen en te ondersteunen:

Nieuws webinarautisme1

Webinar 1: Wat is autisme (ASS)?

Woensdag 28 september van 19u30 tot 21u00

Tijdens deze webinar gaan we concreet in op drie belangrijke onderwerpen:

  • Wat is autisme precies en hoe kan het zoal worden geuit?
  • Wat kan je als omgeving betekenen voor een kind met autisme?
  • Welke hulpverlening bestaat er zoal?

ik schrijf me in

Webinar 2: Autisme en agressief gedrag

Woensdag 19 oktober van 19u30 tot 21u00

Sommige kinderen met autisme vertonen geregeld agressief gedrag (verbaal, fysiek, naar zichzelf of naar anderen). Dit maakt ouders vaak bezorgd, gestresseerd, machteloos en zelfs radeloos.

Tijdens deze webinar kom je te weten welke mogelijke oorzaken er achter agressief gedrag bij personen met ASS kunnen schuilen en hoe je daar dan het beste mee omgaat.

Ik schrijf me in

Nieuws webinarautisme2

Webinar 3: Autisme en puberteit

Woensdag 16 november van 19u30 tot 21u00

Personen met autisme houden doorgaans niet van te veel of te abrupte veranderingen, maar laat verandering nu net het hoofdkenmerk van de puberteit zijn. Het is dus belangrijk om even stil te staan bij deze contradictie om jongeren met ASS beter te leren begrijpen én begeleiden doorheen deze pittige periode.

Er wordt voldoende tijd voorzien voor de vragen die bij de deelnemers leven.

Ik schrijf me in

Webinar 4: Autisme bij meisjes en vrouwen

Woensdag 7 december van 19u30 tot 21u00

Autisme bij meisjes en vrouwen wordt vaak minder goed herkend dan bij mannen. Jammer genoeg leidt dit vaak tot extra moeilijkheden, net omdat het zo belangrijk is bepaalde problemen vanuit de juiste invalshoek te kunnen benaderen. Tijdens deze webinar wordt er dieper ingegaan op autisme beleefd door meisjes en vrouwen en worden veel voorkomende valkuilen besproken. We reiken ook enkele strategieën aan om met deze problematiek om te gaan.

Ik schrijf me in