Deel je kennis als naastbetrokkene rond het thema internering

Leden van families waarvan iemand geïnterneerd is, voeren een verbeten strijd voor een menswaardige behandeling van hun gezinslid. Als je daarbovenop ook niet gemakkelijk de juiste informatie kan vinden, zakt de moed je helemaal in de schoenen. Familieplatform vzw, UGent, Netwerk Zorg aan Geïnterneerden en Similes vzw bundelen hun krachten om hier wat aan te doen.

Een eerste stap in de goede richting is het verbeteren van bestaande websites over internering. Maar vooraleer we hiermee starten, komen we van jou graag te weten wat jouw ervaringen als naastbetrokkene zijn.

  • Wat zijn de barrières/grenzen waarmee je geconfronteerd wordt/werd?
  • Wat kom/kwam je tekort?
  • Wat/wie is/was voor jou een belangrijke steun/informatiebron?

Deel je kennis en ervaring via onze digitale vragenlijst. Met jouw antwoorden gaan wij aan de slag om websites over internering aan te vullen en aan te passen.

Ik vul de vragenlijst in!