VACATURE - Similes zoekt versterking

Kom jij bij ons werken? Similes zoekt een voltijdse provinciaal coördinator voor Oost- en West-Vlaanderen.

Onze activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd door vrijwilligers die samenwerken in regionale vrijwilligersafdelingen. Om onze werking verder uit te bouwen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, zoeken we een provinciale coördinator (tewerkstelling 100%).

Nieuws vacature2021 2

Wat doe je?

  • Je draagt bij tot het rekruteren van vrijwilligers en je ondersteunt vrijwilligers zodat zij op basis van hun talenten taken kunnen opnemen in onze afdelingen.
  • Je versterkt de afdelingen in hun autonomie en enthousiasmeert hen met je praktische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.
  • Je maakt geïnteresseerde deelnemers wegwijs in ons aanbod.
  • Samen met partners onderzoek je de mogelijkheden om het aanbod en de communicatie van Similes vzw te verbreden naar mensen in kansarmoede en groepen met diverse etnisch culturele achtergrond.
  • Je bouwt contacten uit met lokale besturen, verenigingen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg om samenwerking te bepleiten en op te volgen.
  • Je zet in op fondsenwerving op lokaal en provinciaal vlak.

Bekijk de volledige vacature