Project 'Familie Impact!'

Nieuws familieimpact

Je bent familie of naaste van een persoon met een psychische kwetsbaarheid en wil je stem laten horen in de aanpak van geestelijke gezondheid door organisaties en overheden. Maar je weet niet hoe? Of je laat al van je horen aan overlegtafels, in werkgroepen, bij adviesraden... maar zoekt uitwisseling met andere familie en naasten?

Similes nodigt je samen met de andere leden van het Familieplatform uit voor ‘Familie Impact!’. Een ideeënlabo voor een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid.

We brengen familie en naasten bijeen die mee willen nadenken over een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid. Drie keer per jaar komen we in jouw provincie samen. We laten ons inspireren door een spreker of good practice, wisselen ervaringen uit, delen onze bezorgdheden en werken zo samen aan een sterk familiebeleid in de GGZ.

Vind in het overzicht terug wanneer we langskomen in jouw buurt!

Familie Impact Limburg

Familie Impact Antwerpen

Familie Impact Vlaams-Brabant

Familie Impact Oost-Vlaanderen

  • dinsdag 7 december 2021 in Gent
  • Regio Aalst, Dendermonde & Sint-Niklaas: zaterdag 5 februari 2022 online
  • Regio Gent, Eeklo & Vlaamse Ardennen: dinsdag 8 maart 2022 in Gent
  • Regio Gent, Eeklo & Vlaamse Ardennen: dinsdag 24 mei 2022 in Gent
  • Regio Aalst, Dendermonde & Sint-Niklaas: dinsdag 31 mei 2022 in Sint-Niklaas

Familie Impact West-Vlaanderen