Over vrijwillige bewindvoering

Similes maakt werk van vrijwillige bewindvoering

Sommige mensen kunnen hun middelen moeilijk zelf beheren. De vrederechter kan dan een voorlopige bewindvoerder aanduiden. Een bewindvoerder waakt over de persoonlijke en zakelijke belangen van een kwetsbaar iemand. Maar dat gebeurt vaak op eerder afstandelijke wijze. Ook aan psychisch kwetsbare mensen wordt soms een bewindvoerder toegewezen. Zij signaleren vaak dat er te weinig inspraak is, en te weinig ruimte voor overleg. Similes vindt het zeer belangrijk dat de bewindvoerders een goede relatie uitbouwen met psychisch kwetsbare mensen en hun omgeving. Daarom staan we zelf in voor de opleiding van bewindvoerders die wel tijd uittrekken voor inspraak en overleg met de patiënt en diens omgeving.

Getuigenismich3

Een aanbod voor familie en hulpverlening

De bewindvoerders die door Similes worden opgeleid, zijn sociaal bewogen, patiëntgericht en deskundig. Zij stemmen het beheer af op de noden van de psychisch zieke en voorzien ruimte voor inspraak en overleg. Ook na hun opleiding worden ze door Similes begeleid in de uitoefening van hun functie. Similes beheert nu al meer dan 200 dossiers. De vraag naar persoonsgerichte bewindvoering wordt meestal gesteld door de betrokken persoon zelf, het gezin, een vertrouwenspersoon of hulpverlener. Maar ook OCMW’s, politiediensten, ziekenfondsen, centra algemeen welzijnswerk en sommige vrederechters kennen de weg naar en doen een beroep op ons aanbod.

Bewindvoerder worden

Similes is steeds op zoek naar geëngageerde burgers die als bewindvoerder willen bijdragen tot een goede begeleiding van psychisch kwetsbare mensen. Onze bewindvoerders hebben een diverse achtergrond. Ze zijn professioneel actief als boekhouder, maatschappelijk werker, gezondheidswerker, verpleegkundige, jurist, econoom, bedrijfsleider, bediende,… Ze hebben één ding gemeen: ze willen een concreet, goed afgelijnd engagement van zakelijke aard opnemen voor een kwetsbare persoon, met de bedoeling diens middelen maximaal in te zetten voor een kwaliteitsvol leven.

Interesse?

Contacteer Martine De Moor, coördinator persoonsgerichte bewindvoering
tel 0488 964536 of mail.