Over het open aanbod

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de infomomenten die worden georganiseerd door de lokale Simileskringen. Psychisch kwetsbare mensen, hun omgeving en hulpverleners krijgen zo de kans om in dialoog te gaan en te leren van mekaar.

Infomoment


Een infomoment bestaat meestal uit een uiteenzetting door een deskundige, die nadien ruim tijd uittrekt om in te gaan op vragen. De aanwezigen krijgen zo bijvoorbeeld de kans om meer te leren over een bepaald ziektebeeld, om de visie van zorgverleners uit hun regio te leren kennen, om kennis te maken met de manier waarop zorg concreet wordt georganiseerd of om wegwijs te raken in de administratieve of juridische aspecten van een zorgtraject.

Wanneer een thema veel aspecten omvat en om verdere uitdieping vraagt, wordt een inforeeks aangeboden.

“Onze infomomenten openen echt deuren in de onbekende wereld van geestelijke gezondheid. Zo nodigen we vaak zorgprofessionals uit die in de regio actief zijn. De drempel om te komen luisteren is laag. Nadien zijn deelnemers minder bevreesd om bij diezelfde dokter op consultatie te gaan, bijvoorbeeld.
We pikken ook in op ontwikkelingen die de gezinnen rechtstreeks raken, zoals recent de werking van mobiele teams in onze regio. Op zo’n moment bouwen we echt bruggen tussen de betrokken gezinnen en de zorgverlening.” - Nadine, bestuurster Simileskring Oost-Brabant

Ontdek ons open aanbod en schrijf je in.