Ik ben een KOPP-kind. Wat nu?

Een op vier van alle mensen ervaart in de loop van haar of zijn leven psychische problemen. Wanneer je ouder(s) psychisch kwetsbaar is, verandert er veel. Voor hen, maar ook zeker voor jou als kind.

People 2942875 960 720

Je moet als kind leren omgaan met de bijzondere kind/ouderrelatie die ontstaat wanneer je moeder of vader psychisch kwetsbaar is. Dit draag je zowel op jonge als oudere leeftijd mee, want kind van je ouders blijf je je hele leven. 

Je hebt allerlei vragen, bedenkingen, onzekerheden,.. als KOPP-kind, en dat is normaal. Maar het is soms moeilijk om de weg te vinden naar juiste en bruikbare antwoorden. Wie nauw betrokken is bij de zorg voor een psychisch kwetsbaar familielid vindt binnen Similes, familievereniging geestelijke gezondheidszorg, een ruim aanbod aan informatie en ondersteuning.

Op verschillende locaties in Vlaanderen zijn er Similes KOPP/KOAP-kringen (Kinderen (18+) van Ouders met Psychische en/of afhankelijkheidsproblemen) die lotgenoten de kans bieden om mekaar in een vertrouwelijke sfeer te ondersteunen. 

Onze vrijwilligers van deze kringen zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Ze dragen net als jij zorg voor een ouder die psychisch kwetsbaar is. Nergens anders voel je je zo snel begrepen.