Als gezinslid

Draag je zorg voor je psychisch kwetsbaar kind, voor je partner, moeder of vader, broer of zus? 

Wat met JOU?

Wanneer het niet goed gaat met iemand rondom jou, raak je zelf makkelijk uit balans. Je weet niet wat gezegd, of wat eerst gedaan. 
Het is belangrijk dat ook jij goed omringd wordt wanneer je een grote verantwoordelijkheid opneemt in de zorg voor iemand anders. Similes helpt je om je evenwicht te bewaren of terug te vinden. 

Je kan op verschillende manieren gebruik maken van ons aanbod.

Via mail en via onze luister- en advieslijn kan je anoniem je verhaal kwijt en advies inwinnen. Je vraag wordt beantwoord door goed opgeleide vrijwilligers. Zij dragen net als jij zorg voor iemand die psychisch kwetsbaar is. 

Verder kan je bij onze juriste terecht voor gratis telefonisch juridisch advies

"Ik had nog nooit gehoord van persoonlijke bewindvoerders. Dat bleek een gouden tip." - Maria, moeder van een psychisch kwetsbare dochter

Meer dan 30 lokale Simileskringen organiseren regelmatig infomomenten voor het brede publiek. Er worden dan gastsprekers uitgenodigd die bijvoorbeeld inzicht bieden in een ziektebeeld of in de organisatie van de hulpverlening. Ook de praktische aspecten van een zorgdossier kunnen aan bod komen. Consulteer ons open aanbod. Je vindt vast en zeker een thema dat jou aanbelangt.

Lotgenotencontact

Wanneer je lid wordt van Similes, kan je ook deelnemen aan lotgenotencontact.  Het is echt heel bijzonder om je ervaringen te kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken als jij. Sommige Simileskringen bouwen hun werking thematisch uit. Zo zijn er kringen die zich uitsluitend richten tot (ex-)partners, tot kinderen, tot ouders of tot nabestaanden van psychisch kwetsbare mensen.  Hier vind je een overzicht van al onze kringen. Je beslist zelf welke locatie of insteek het best aanleunt bij jouw behoeften.

Als lid van Similes geniet je nog tal van andere voordelen. En je helpt ons om het familieperspectief in geestelijke gezondheid hoog op de agenda te houden. 

Meer info over KOPP/KOAP? Klik hier.