Activiteiten

Similes organiseert op diverse locaties activiteiten voor het ruime publiek en in het bijzonder voor familieleden van personen met psychische problemen, vrienden, collega’s, studenten.

Wat?

Voor wie?

Thema?

Waar?

24.04
Gespreksbijeenkomst Web

Krachten en valkuilen van 'Humor'

Vlaams-Brabant

“Humor lijkt een luchtig onderwerp. Het is echter dikwijls een belangrijk symptoom dat iets zegt over hoe iemand zich voelt en in het leven staat.” Johan De Keyser, humoroloog.

Lees meer
25.04
Gespreksbijeenkomst Web

Praten, waarom zou je?

We bieden partners en ex-partners van psychisch kwetsbare personen de kans om elkaar in een vertrouwelijke sfeer te ondersteunen.

Lees meer
30.04
Gespreksbijeenkomst Web

Zelfzorg

Antwerpen

Wanneer iemand met een borderlineproblematiek worstelt heeft dit vaak ook gevolgen voor de mensen om hem/haar heen. Op deze avond willen we ieder de kans geven om iets hiervan te delen en bij te leren.

Lees meer
07.05
Gespreksbijeenkomst Web

De schaamte voorbij

Oost-Vlaanderen

Schaamte is hoe je jezelf ziet door de ogen van de ander. Schaamte is een overweldigend gevoel van verwarring, angst, woede en veroordeling. Wat doet schaamte met jou? Hoe kunnen we meer schaamteveerkracht ontwikkelen?

Lees meer
20.05
Gespreksbijeenkomst Web

De broosheid van een balk

Antwerpen

Hoe gaan we om met de stevigheid of de kwetsbaarheid van iemand die we ontmoeten?

Lees meer
21.05
Gespreksbijeenkomst Web

Zich in bochten wringen

Oost-Vlaanderen

Op welke manier wring jij je in bochten in de omgang met je psychisch kwetsbaar familielid? Durf je nog echt tijd te maken voor jezelf? Het kan leerrijk zijn hierbij stil te staan.

Lees meer
22.05
Gespreksbijeenkomst Web

Familieavond over internering

Vlaams-Brabant

Psychotherapie-BRUG (deelwerking CGG Ahasverus) organiseert in samenwerking met Similes familie-avonden rond het thema internering.

Lees meer
22.05
Gespreksbijeenkomst Web

Minderwaardigheidsgevoel

Vlaams-Brabant

Voelen we ons als KOPP-kind gelijk aan leeftijdsgenoten? Of hebben we minder bagage meegekregen van thuis? Door gedachten uit te wisselen met lotgenoten, kun je nieuwe inzichten verwerven en voel je je misschien eindelijk begrepen.

Lees meer
23.05
Gespreksbijeenkomst Web

Omgaan met heftige emoties van anderen

Limburg

We bieden partners en ex-partners van psychisch kwetsbare personen de kans om elkaar in een vertrouwelijke sfeer te ondersteunen.

Lees meer
04.06
Gespreksbijeenkomst Web

Mag ik nee zeggen?

Oost-Vlaanderen

Als kind van een ouder met een psychische ziekte heb je geleerd om zorg te dragen voor een ander. Misschien was dit voor jou vanzelfsprekend en deed je dit spontaan. Heb je het gevoel dat je ook 'nee' mag/kan zeggen? Waarom wel of niet?

Lees meer
06.06
Gespreksbijeenkomst Web

“Help, mijn naaste denkt aan zelfmoord.”

Oost-Vlaanderen

Leven met iemand die aan zelfmoord denkt heeft een grote impact op je. Bij deze gespreksbijeenkomst staan we uitgebreid stil bij dit moeilijke thema onder begeleiding van suïcidepreventiewerker Lien Neuckermans.

Lees meer
18.06
Gespreksbijeenkomst Web

Hoe leven met een bipolaire stoornis

Antwerpen

Thomas vertelt heel open over zijn psychische kwetsbaarheid, bipolaire stoornis. Hij heeft een boek geschreven en vertelt hoe hij samen met zijn moeder een lange weg heeft afgelegd.

Lees meer