Voorstelling initiatief vrijwillige bewindvoering en Herstelacademie Limburg

  • 08.10.2019 van 19:30 tot 21:30 | Limburg

Er zijn in de samenleving mensen die het, tijdelijk of langdurig, moeilijk hebben met het beheer van hun goederen en/of het opkomen van hun persoonlijke belangen; ook personen met een psychische kwetsbaarheid kunnen met deze problemen geconfronteerd worden. Familieleden of betrokkenen trachten hen bij te staan en te helpen maar soms volstaat dit niet. Ook zijn er heel wat familieleden die zich zorgen maken over de toekomst van hun ziek gezinslid en zich de vraag stellen “Wat na ons, wie zorgt er voor de goederen van ons ziek gezinslid wanneer wij er niet meer kunnen voor zorgen?”.

Op deze vragen tracht het initiatief vrijwillige bewindvoering in te spelen. Tijdens de uiteenzetting krijg je inzicht in het wettelijk kader en de praktijk ervan.

Daarnaast biedt de herstelacademie Limburg cursussen aan om personen te ondersteunen in het omgaan met hun psychische kwetsbaarheid. Bijzonder aan de Herstelacademie is dat er naast professionele kennis een gelijkwaardige inzet is van ervaringskennis. Niemand begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en niemand kan je beter hoop geven dan iemand dit het traject zelf heeft doorlopen. Tijdens de initiatiemodule ontdek je het concept Herstelacademie en het aanbod in Limburg.

Locatie

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
vergaderzaal 1

Gastsprekers

Geert Rogiers en Miet Smeets
stafmedewerkers SPIL

Schrijf je in voor deze activiteit

  • Lid: € 3
  • Niet-Lid: € 5

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.