*GEANNULEERD* Verslaving, een uitdaging op het pad naar herstel en re-integratie

  • 03.10.2020 van 10:00 tot 13:00 | Oost-Vlaanderen ,West-Vlaanderen

*GEANNULEERD*

Verslaving is voor een groot deel van geïnterneerde personen één van de belangrijke uitdagingen op het pad naar herstel en re-integratie. Nog vóór er sprake was van een delict, was het gebruik van middelen vaak al een oorzaak van lichamelijk, psychisch, relationeel en sociaal lijden. Ook weten we dat vele delicten gebeuren onder invloed van deze middelen. Tijdens de behandeling en de verdere levensloop zal er blijvende aandacht moeten gaan naar het beheersen van deze aandoening. Niet alleen om herval te vermijden, maar ook om de levenskwaliteit op alle levensdomeinen te behouden.

Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts, belicht tijdens deze voordracht de verklaring voor verslavingsgedrag en biedt begrijpelijke antwoorden op vragen als: kan verslaving genezen worden? Wat kan onze naaste wel of niet veranderen? Wat doe ik best wel of niet bij de ondersteuning van mijn familielid? Welke professionele vervolgzorg is het meest aangewezen?" Tot slot bieden getuigenissen vanuit het perspectief van de patiënt en familie meer inzicht in de praktijk.

Locatie

PC Gent-Sleidinge
Weststraat 135,
9940 Evergem
Polyvalente zaal (hoofdgebouw)

Gastspreker

Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts

Meer info

Louise Wolfs, louise.wolfs@similes.be , 016 244 204