*GEANNULEERD* Verslaving

  • 26.03.2020 van 20:00 tot 22:00 | Antwerpen (prov.)

*GEANNULEERD*

Similes nodigt familieleden van naastbetrokkenen die te kampen hebben met een verslavingsproblematiek uit voor een interactieve info-avond rond drugs. De bijeenkomst vertrekt vanuit de realiteit dat naastbetrokkenen van mensen die middelen gebruiken en verslaafd geraken vaak machteloos staan en niet goed weten hoe om te gaan met deze problematiek. We staan stil bij de meest voorkomende producten, de signalen van gebruik, de kwetsbaarheden van gebruikers en gaan vervolgens in op communicatietips om drugsgebruik bespreekbaar te maken en mogelijks te doen bewegen naar verandering.

Locatie

Welzijnscampus Dr. Constant Janssen
Stationstraat 80
2300 Turnhout
zaal Joker (gelijkvloers)

Gastspreker

Inge Truyens, preventiewerker verslaving CGG Kempen

Deelnameprijs

€3 voor leden van Similes

€5 voor niet-leden

Inschrijving & meer info